Trygg og kostnadseffektiv overgang

Selve dataflyttingen fra ditt nåværende lønnssystem til Payroll gjøres kostnadsfritt av Visma. Utover dette anbefaler vi allikevel at du samarbeider og planlegger flytteprosessen med din Visma Partner. Din Visma Partner kan også tilby annen bistand, f.eks. 1:1 opplæring og bistand ved første lønnskjøring. Dersom du ikke har en partner, kan du gjøre dette direkte med Visma.

bilde-flytteknapp1.jpg

 

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker bistand?

Vi anbefaler at du kontakter din partner i forkant, slik at du kan reservere tid for bistand og dere sammen kan planlegge flytteprosessen før “Flytt til Payroll”-knappen aktiveres.

Du kan også angi at du ønsker bistand i skjemaet du må fylle ut etter at “Flytt til Payroll” knappen er aktivert.

 

bilde-flytteknapp3.jpg

Digital læring

Inkludert i Payroll har du tilgang til både digitale kurs, veiledninger og innebygget guiding i systemet uten ekstra kostnad, slik at du kan føle deg trygg i lønnshverdagen med Payroll.

 

Hva skjer når du aktiverer “Flytt til Payroll”-knappen?

Når du aktiverer “Flytt til Payroll”-knappen eksporteres dine lønnsdata slik at de kan importeres inn i Payroll. Det er viktig å bemerke at dersom du har Visma.net tjenester fra tidligere, vil disse bli koblet fra mens flyttingen pågår. Har du en Visma partner, vil din partner bli informert når du har aktivert “Flytt til Payroll” knappen.

I det Visma mottar bestilling av Payroll vil vi sende ut avtaledokumentene Terms of Service (TOS). Disse må signeres av deg, før vi kan starte arbeidet med å flytte dine data til Payroll.

Du vil få tilgang til Visma.net ila 2-3 dager - da vil all informasjon ligge klart slik at du du kan starte forberedelsene til neste lønnskjøring i Payroll. Avhengig av hvilken Payroll pakke du har valgt, vil du også kunne aktivere dine ansatte (brukere), slik at de kan starte registrering av reiser, utlegg, timer og fravær.

bilde-flytteknapp2.jpg

 

Før du klikker på og aktiverer “Flytt til Payroll” knappen, må du ta ta stilling til følgende:

64_send_invoice.svg

Du må ha godkjent siste lønnskjøring i nåværende lønnssystem -  Det er ikke mulig å kjøre flere lønnskjøringer i ditt gamle lønnssystem etter at knappen er aktivert.

64_service.svg

Du må ha informert dine ansatte om at tilgangen til Visma.net deaktiveres under flyttingen. Eventuell registrering i Visma.net må avventes til flyttingen er fullført.

 

64_organization2.svg

Du må bekrefte hvilken Visma.net Payroll pakke du ønsker.

64_thumbs_up3.svg

Du må kunne sette av tid til opplæring og igangkjøring slik at du er klar til neste lønnskjøring som skjer i Payroll

 

Vi gleder oss til å samarbeide med deg i Payroll!