Få komplett oversikt over prosjektets kostnader

Visma.net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til de ulike prosjektene bedriften har gående. Status på alt fra arbeid og tjenester til materialer og lagerartikler er til enhver tid oppdatert i ditt ERP-system. Løsningen er integrert med hovedbok, reskontro, salgsordre, innkjøpsordre, kundefordringer og lagerstyring. Få en bredere forståelse av prosjektenes økonomi med en løsning hvis prosjekt er at din bedrift skal lykkes. 

Jobb i sanntidsdata

Ha til enhver tid kontroll på oppdaterte tall for hvert enkelt prosjekt. Løsningen gir deg en oversiktlig status på budsjett, kostnader og inntekter.

 

Ett dashbord per prosjekt

Individuelle dashbord gir ledergrupper og øvrige interessenter full innsikt i de ulike prosjektregnskapene.

Individuelle regnskap

Få full kontroll på prosjektenes fremdrift, fullføringsgrad og periodisering av inntekter og kostnader.

Kontroll fra A-Å

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

64_service.svg

Jeg vil vite mer

64_support.svg

Jeg trenger support

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.