Hva er ERP-system?

ERP system definisjon:

Et ERP-system er en forretningsløsning som dekker bedriftens behov innenfor finansstyring, logistikk, prosjekt,
rapportering, analyse samt lønn og HR. Med god informasjons- og prosessflyt, frigjør du tid og ressurser som heller
kan brukes på vekst og verdiskaping. Derfor bør alle virksomheter evaluere effektiviteten i sitt ERP-system med jevne mellomrom.

Hva er et ERP-system?

Hvilke ERP systemer og løsninger tilbyr Visma?

 

Spørsmål og svar om ERP