ICNP

Strukturert dokumentasjon med ICNP

Kommune-Norges nye pasientjournal Dagens pasientjournaler inneholder mye ustrukturert data, og fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i kommunehelsetjenesten. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anerkjent International Classification for Nursing Practice (ICNP) til bruk i sykepleiepraksis for klassifisering av pasientdata og klinisk aktivitet. Begrepene som i dag benyttes i ulike virksomheter og i ulike EPJ-systemer varierer, og ofte dokumenteres pasientens status, behov, ...