Payroll Byrå - en plattform som gjør det enkelt å ta steget opp i skyen


Payroll Byrå er lønnssystemet som er rigget for den moderne verden, som imøtekommer dagens kundekrav og behov på helt ny måte. Som ERP-uavhengig applikasjon kan du bruke Payroll på alle kunder i ulike regnskapssystemer. Dette legger til rette for kompetansebygging på ett lønnsystem, og muligheten til å forbedre eksisterende lønnsprosesser på tvers av kunder. I dialog med regnskapsbyrå er dette noe som blir trukket frem som viktig for lønnsfaget og videreutviklingen av lønnsproduksjonen. I tillegg skalerer løsningen fra de minste til de største av kundene dine, og det er enkelt å koble på tilleggsløsninger.

Kontakt oss

Hvorfor skal du velge Payroll Byrå?

Effektiv produksjonsplattform

Løsningen skalerer fra de minste til de største av kundene dine. I tillegg kan Payroll Byrå brukes på tvers av økonomisystemer, noe ingen andre leverandører i markedet tilbyr.

Åpent API

Det skal være enkelt å koble på tilleggsløsningene kundene dine er avhengige av. Derfor har Payroll Byrå selvfølgelig et åpent API. I praksis betyr det at dere kan koble sammen systemer, slik at dataen flyter fritt og det blir enkelt å jobbe smart.

Gunstig prismodell

Prisen på løsningen er svært gunstig, fordi vi ønsker å gjøre det rimelig enkelt for deg å flytte til skyen. Og har du et lønnssystem fra oss i dag, flytter vi selvfølgelig dataene dine, helt gratis, over til Payroll Byrå.


 

 

Hva får du med Payroll Byrå?

Med Payroll Byrå får du effektiv lønnsproduksjon i et skybasert lønnssystem og muligheten til å samarbeide med kunden gjennom selvbetjeningsløsninger

 • Skybasert lønnssystem med mulighet for integrasjoner
 • Lønnsslipp på mobil
 • Enkle digitale kurs
 • Support for sluttbruker
 • Timeregistrering
 • Ferieregistrering
 • Fraværregistrering
 • Reiseregning
 • Utleggsregistrering
 • Selvbetjening for kunde i app

Kontakt oss for pakker og priser på Payroll Byrå

 

Involver kundene dine i lønnsarbeidet

Riktige verktøy til kundene dine vil bidra til en bedre arbeidsfordeling mellom deg og kundene dine. Ser man litt grundigere på dette, vil dette også bidra positivt på lønnsomheten i ditt byrå.

Registrering av timer, ferie og fravær

Kontroll på timer og fravær er viktig. Ikke minst er tjenester knyttet til HR en potensiell inntektskilde for byrået ditt. Våre løsninger dekker alle behov fra enkel timeføring og overtid til komplekse behov som automatisk beregning av lønn basert på arbeidet tid, sjekk inn/sjekk ut og ressursplanlegging.

Reiseregning og utlegg

Bli kvitt kvitteringer og Excel-ark. La kundene dine føre utlegg, reiseregninger og kjørebok når og hvor det skulle passe dem – på pc, nettbrett eller mobil. Den ansatte tar bilde av kvittering for så å sende til leder for godkjenning fra PC eller mobil. De ansatte får også automatisk kjørebok i Visma Employee. Her fylles reisen fra A til B inn, og så føres det automatisk i reiseregningssystemet via Google Maps.

Godkjenning

Nå kan ledere enkelt godkjenne inngående faktura, reiseregninger, utlegg, fravær, ferie og timer – på pc, nettbrett eller mobil. Når som helst, hvor som helst og uten hindringer. Dette sikrer at regnskapsbyrået kun gjør utbetalinger som er godkjent av kunden.

Rapportering

Kunder har ulike behov for å kunne ta ut rapporter og dashboards knyttet til lønn og ansatte. Med Payroll Byrå har du mulighet til å gi kunden tilgang til rapporteringsmodulen i løsningen slik at de selv kan ha oversikt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visma.net Payroll Byrå - Markedet bestemmer

Erlend er rådgiver for Visma.net Payroll. Han kjenner løsningen ut og inn, og viser deg hvor lett en lønnskjøring egentlig kan gjøres.

Start

En friksjonsfri reise opp i skyen

Vi flytter dine data fra Huldt & Lillevik og Visma Lønn.

Slik funker det:

 1. Eksport av data fra on-prem
 2. Visma konverterer, og importerer data inn til Payroll
 3. Avstemme data og klargjør til lønnskjøring
Forrige
Neste
 

Liste over de ansatte

Fra oversiktsbildet kan vi se alle ansatte i selskapet. Vi velger Gørild Karlsen.

Forrige
Neste
 

Hvem er den ansatte?

Her får vi en oversikt over personalia og standard ansattinformasjon.

Forrige
Neste
 

Lønnsfeltet

I feltet merket «Lønn» kan vi raskt gjøre justeringer. La oss si at Gørild har gått opp i lønn.

Forrige
Neste
 

Velg dato

Dagens dato er 1. september 2020, men vi kan bestemme fra hvilket tidspunkt lønnsendringen skal tre i kraft.

Forrige
Neste
 

Oversiktlig grensesnitt

Vi velger 1. mai 2020

Forrige
Neste
 

Oversiktlig grensesnitt

Trykk på «Lagre» for å endre lønnen fra 1. mai med tilbakevirkende kraft.

Forrige
Neste
 

Automatisk beregning

Systemet beregner automatisk hva vedkommende har krav på i lønn ihht valgt dato. I tillegg genereres endringsmeldinger for A-melding tilbake i tid. Rapportering og utregning er nå korrekt – alt går automatisk.

Forrige
Neste
 

Skatt og andre trekk

Skattekortet hentes automatisk i selve lønnskjøringen. Vi kan også legge opp utleggstrekk ved behov.

Forrige
Neste
 

Andre faktorer

Her kan vi legge opp permitteringer. Hvis den ansatte er kronisk syk, selskapet ditt forskutterer sykdom eller det gjelder annet fravær, huker vi av i boksen.

Forrige
Neste
 

Firmabil

Har Gørild firmabil? Da registrerer vi den her!

Forrige
Neste
 

Transaksjoner

Her kan vi opprette faste transaksjoner, både fremover og bakover i tid. Systemet beregner korrekt i henhold til datoen vi har valgt.

Forrige
Neste
 

Ny transaksjon

La oss si at vi får en e-post om at Gørild skal ha utbetalt et styrehonorar på kr. 20 000, som skal utbetales om to måneder.

Forrige
Neste
 

Ny transaksjon

Vi velger november...

Forrige
Neste
 

Ny transaksjon

... og legger til sum og annen relevant informasjon.

Forrige
Neste
 

Ny transaksjon

Transaksjonen legger seg som “ikke aktiv” og hentes automatisk inn i lønnskjøringen i november.

Forrige
Neste
 

Visma.net Payroll

Vi går til selve lønnsmotoren – Payroll

Forrige
Neste
 

Visma.net Payroll

Vi klikker her for å gå inn i lønnskjøringen

Forrige
Neste
 

Skattekort

Denne siden dukker bare opp hvis vi, i løpet av forrige måned, har fått en nyansatt eller noen i selskapet har endret skattekortet sitt.

Forrige
Neste
 

Kontroller lønnsslipper

På neste side kontrollerer vi at lønnen til de ansatte blir riktig. Vi fortsettere å følge Gørild.

Forrige
Neste
 

Kontroller lønnsslipper

Vi klikker på fastlønn, som har en retroaktiv verdi. Dette skyldes lønnsendringen med tilbakevirkende kraft.

Forrige
Neste
 

Kontroller lønnsslipper

Se her, ja. Systemet har automatisk beregnet hva vi skylder Gørild.

Forrige
Neste
 

Kontroller lønnsslipper

Ettersom feriepengene ble utbetalt i juni, mens den ansatte lå inne med feil lønn, har løsningen automatisk trukket Gørild for feriepenger som også var feil.

Forrige
Neste
 

Detaljer

Her kan vi klikke på alle lønnsarter for å få detaljert informasjon.

Forrige
Neste
 

Betaling og rapportering

Nest siste steg er de lønnsfaglige prosessene vi plikter å gjøre.

Forrige
Neste
 

Kjør lønna!

Helt til slutt får vi en fin oversikt som bekrefter at vi har fullført alle nødvendige prosesser.

Forrige
Neste
 

Klar for neste måned

Når vi har kjørt lønna, gjør systemet seg klar til neste lønnskjøring.

Forrige
Neste
 

Analytics 1 - Ansattrapport

Ledere hos din klient får god oversikt over nøkkelinformasjon for sine ansatte

Forrige
Neste
 

Analytics 2 - lønnsartrapport

Rapporten gir god oversikt over selskapets lønnsarter for valgte periode, for samtlige ansatte eller per enkeltansatt.

Forrige
Neste
 

Løse oppgaver på tvers av klienter

En løsning som effektiviserer lønnsproduksjon via flerklienthåndtering.

Kjør lønn på tvers av klienter

Kjør lønn effektivt for flere klienter samtidig

Sjekklister

Sjekklister som hjelper deg med å sørge for at alle oppgaver med lønnskjøringen er løst

Dashboard

Få oversikt over alle dine lønnskjøringer, for alle kundene samtidig

Vi jobber med grensesnitt for å kunne kjøre lønn på tvers av klienter i en og samme operasjon.

Forrige
Neste
 

Felles registre

Enklere justering av oppsett på flere kunder samtidig

Vi jobber med muligheten for å opprette en “master” for lønnsartregister på samtlige klienter. Kan også benyttes på konserner.

Forrige
Neste
 

Effektiv håndtering av roller

Mulighet for å tildele roller for kunder av Byrået fra Byråets kundekort

Forrige
Neste
 

Integrasjon mot andre ERP-systemer

Integrasjon mot relevant økonomisystem gjøres enkelt av byrået selv via vår in-app markedsplass for integrasjoner.

Forrige
Neste
 

Klikk og integrer

Her velger man klient og integrerer mot ønskede løsninger via “klikk og integrer” i vår in-app markedsplass.

Forrige
Neste
 

Takk for turen!

Nå har du fått et lite innblikk i vårt skybaserte lønnssystem. Lurer du på noe? Jeg og kollegene mine ser frem til å høre fra deg!

Forrige
Kontakt oss i dag
 

Slik kjører du lønn i Payroll Byrå

 
usp1.svg

Opprett

Opprett en kjøreplan for kunden. Faste transaksjoner lastes inn automatisk hver periode. Variable transaksjoner som overtid og reiser hentes fra kundeløsningene når de er godkjent av leder.
usp2.svg

Kontrollér

Lønnskjøringen ligger klar til kontroll. Manuelle korrigeringer kan utføres. Datostyring sørger for riktig beregning av endringer.
usp3.svg

Ferdigstill

Rapporter opprettes automatisk, lønnsslipper og betaling sendes med et tastetrykk. A-melding opprettes og sendes automatisk.
 

Slik bruker du Payroll Byrå

Se gratis webinar her

 addvant-morten-camilla.jpg

Dette liker Addvant best med Payroll Byrå

Les mer

Anbefalte kundehistorier

 

Ønsker du å lære mer om Payroll Byrå?

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil se demo

Support

form-btn2-mobile.svg

Kontakt oss

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.