Med fremtidsrettede IT-løsninger økes tryggheten og kvaliteten på oppfølgingen som tilbys ute i kommunene. For å løse morgendagens utfordringer, er det utviklet en rekke moderne løsninger. Disse bidrar til bedre flyt av helseopplysninger på nett og en plattform for digitalisering av helsesektoren. Sentralt står den nye EPJ-løsning, som skal løfte hele porteføljen og omsorg- og helsesektoren opp i skyen.

Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for dere i omsorg- og helsesektoren.

Under finner du en oversikt over alle kommune-løsningene innen helse og omsorg.