Bedre flyt av helseopplysninger på nett 

Med fremtidsrettede helse og omsorg IT-løsninger økes tryggheten og kvaliteten på oppfølgingen som tilbys ute i kommunene. For å løse morgendagens utfordringer innen helse og omsorg, er det utviklet en rekke moderne løsninger. Disse bidrar til bedre flyt av helseopplysninger på nett og en plattform for digitalisering av helsesektoren. Sentralt står den nye EPJ-løsning, som skal løfte hele porteføljen og helse- og omsorgsektoren opp i skyen. Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner.

Under finner du en oversikt over alle kommune-løsningene innen helse og omsorg.