Helse og omsorg IT løsninger

Helse og omsorg

Moderne og effektive IT løsninger for hjemmetjenesten, pleie- og omsorgssektoren og helsestasjoner.

Med fremtidsrettede IT-løsninger økes tryggheten og kvaliteten på oppfølgingen som tilbys ute i kommunene. For å løse morgendagens utfordringer er det utviklet en rekke moderne løsninger og en plattform for fremtidens omsorgsløsninger. Sentralt står den nye EPJ-løsning, som skal løfte hele porteføljen og helse- og omsorgssektoren opp i skyen.

Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for dere i helse- og omsorgssektoren.

Under finner du en oversikt over alle kommune-løsningene innen helse og omsorg.