Helse og omsorg IT løsninger

Helse og omsorg

Moderne og effektive IT løsninger for hjemmetjenesten, pleie- og omsorgssektoren og helsestasjoner.

Med fremtidsrettede løsninger øker tryggheten og kvaliteten på oppfølgingen som tilbys fra deres helsevesen.

Fremtidens omsorg nettseminar

Få med deg høstens store “streaming event” for den norske helse- og omsorgssektoren - Fremtidens omsorg.