Helse og omsorg IT løsninger

Helse og omsorg

Moderne og effektive IT løsninger for hjemmetjenesten, pleie- og omsorgssektoren og helsestasjoner.

Med fremtidsrettede løsninger øker tryggheten og kvaliteten på oppfølgingen som tilbys fra deres helsevesen.