Visma har smarte løsninger for prosjektstyring som gir deg bedre kontroll og forenkler din arbeidshverdag. Under ser du hva vi tilbyr av prosjektstyringssystem for bedrifter i alle bransjer.

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen

Krav og regler til leverandør av IT-sikkerhet i skyen

Krav og regler til leverandør av IT-sikkerhet i skyen

Når du har lokalinstallert programvare er det bedriften din som selv har ansvar for store deler av sikkerheten. Med skytjenester er det derimot leverandøren som er ansvarlig for å etterleve lokale og internasjonale krav, lover og forskrifter.

Barnets beste i opplæringslova

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om "det beste for eleven".