Forebygging av utenforskap

God samhandling med moderne samhandlingsverktøy gir en sikker og effektiv informasjonsflyt for dine ansatte, kolleger, pasienter og brukere. Et godt samhandlingsverktøy åpner opp for nye måter å jobbe og samarbeide på, og vil gjøre virksomheten din mer effektiv.

Tidlig og riktig hjelp til barn og unge er svært viktig for å forebygge utenforskap. Mange barn og unge trenger hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester i oppveksten. Ofte er både skole, helsetjenester, barnevern og andre involvert samtidig. Da er god samhandling på tvers avgjørende for å levere gode tjenester.

Visma har en rekke systemer som som kan bidra til deling av informasjon og kommunikasjon mellom hjelperne (tjenesten) og barnet, ungdommen eller voksne som har behov for hjelp og støtte. Visma Flyt Samspill er en samhandlingsløsning som legger til rette for samhandling på tvers. Løsningen har direkte koblinger mot kommunens fagløsninger, noe som bidrar til å bryte ned siloer og legger til rette for koordinert og samtidig innsats.

De fleste kommunale tjenester har mye å hente på å benytte samhandlingsverktøy. Det være seg til kommunikasjon på tvers, til innbyggere, til næringsliv eller til å få en mer effektiv arkiveringsprosess. Visma Flyt Digital Post er en skyløsning som erstatter dagens brevpost med en digital postkasse. Med Visma Flyt Arkiv får kommunen et arkivsystem for elektronisk arkivering i sikker sone, som erstatter papirarkivet. 

Ved å klikke deg inn på de ulike sidene kan du lese mer om samhandlingsløsningene som bidrar til å gjøre hverdagen i din kommune sikrere og mer effektiv.