Siste nytt fra Visma-bloggen

Mann på hjemmekontor som lager en plan for fremtidige tiltak.

6 tips til bedre likviditet

| Små bedrifter

Det er svært krevende tider for landets småbedrifter. Mange har måttet redusere aktiviteten betydelig som følge av norske myndigheters krav. Her har vi satt opp noen tips til enkle grep du kan ta for å bedre likviditeten.

Les innlegget
Corona truer likviditeten: Hvordan jobbe med innfordring?

Likviditeten er truet: Hvordan jobbe med innfordring nå?

| Forretningsdrift

I Visma er vi sterke i troen på at vi alle er «better together». Nå er det viktig at vi snakker sammen og ikke er redd for å ta kontakt, slik at vi sammen kommer best mulig ut «på den andre siden».

Les innlegget
Opplæring personell Korona

Korona-situasjonen – Opplæring av ekstra personell til helse- og omsorgssektoren

| Offentlig sektor

Kommunene må omdisponere arbeidskraft for å møte utfordringene samfunnet står overfor. Hvordan skal ledere sørge for forsvarlige tjenester?

Les innlegget