HRM-løsninger

HRM

Komplett HRM administrasjon for hele organisasjonen

{mp4, /globalassets/hrm/no-hrm/hrm_loop-fade.mp4, /globalassets/hrm/no-hrm/hrmposter.jpg}

Våre løsninger

Mer tid til kjernevirksomheten

Nøkkelen til fornøyde medarbeidere er å bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på gode arbeidsprosesser og bedre arbeidsflyt. Våre løsninger sørger for at din virksomhet har full kontroll på HR- og lønnsprosessene slik at du kan fokuserer på din virksomhets viktigste verdi: dine ansatte!

Jobb smartere med lønn og HR

Virksomheter som kontinuerlig endrer og utvikler seg er avhengig av at informasjonen flyter så strømlinjeformet som mulig på tvers i organisasjonen. Det ligger derfor store fordeler i å strukturere og automatisere en rekke oppgaver i et samlende system. Våre HRM systemer tilbyr sømløs integrasjon som gir både HR og lønnsavdelingen tilgang til oppdatert og korrekt informasjon om alle ansatte. Slik kan alle administrative oppgaver knyttet til HR og lønn håndteres på en profesjonell og effektiv måte.

Løsningene er modulbasert og kan derfor skreddersys hver enkelt virksomhet. I tillegg til dyp og bred funksjonalitet, er våre løsninger nøye tilpasset det offentlige regelverket. Derfor brukes våre løsninger av større virksomheter med strenge krav og komplekse behov.

Les mer her

Bedre arbeidsflyt med selvbetjeningsløsninger

For store og komplekse virksomheter er en rekke arbeidsprosesser med HR og lønn tidkrevende og kostbare. Bruk av velfungerende selvbetjeningsløsninger gir store fordeler for både ledere og medarbeidere.

Ved hjelp av selvbetjeningsfunksjonalitet reduserer du dobbeltregistrering og minimere tiden som brukes av personalet til daglig administrasjon. Involvering av ansatte gir bedre styring og ledelse, bedre arbeidsflyt og kan fjerne flaskehalsene i din virksomhet.

Les mer her

Frigjør tid til strategisk organisasjonsutvikling

Virksomheter i dag bør investere i egen menneskelige kapital, dette for å sikre at man har rett kompetanse i møte med dagens og fremtidens behov. For å følge med i den raske utviklingen må organisasjoner like raskt kunne endre mål og retning - og de ansatte må inkluderes i dette arbeidet. Dagens kompetanse er kanskje ikke tilstrekkelig i morgen, og det er stadig hardere kamp om de beste talentene.

Ved hjelp av våre løsninger kan du automatisere administrative oppgaver og frigjøre tid til å jobbe strategisk med prosesser knyttet til å tiltrekke, utvikle og beholde topptalent.

Les mer her

Rapport og analyse

Våre HRM systemer tilrettelegger for gode prosesser som sikrer god datakvalitet. Med all informasjon om medarbeiderne i ett system kan du enklere ta ut pålitelige analyser og rapporter, og få innsikten du trenger til å ta de riktige beslutningene.

Les mer her

Ressursstyring

Bemanningsplanlegging og håndtering av vikaradministrasjon er tidkrevende og det kan være vanskelig å få et godt overblikk.

Styr virksomheten på en oversiktlig og effektiv måte med løsninger som håndterer kompliserte arbeidsprosesser knyttet til ressursstyring. 

Les mer her

Våre HRM-system

Våre løsninger for lønn og HR gjør det mulig å samle alle dine HR-oppgaver i et system, og ha en fleksibel løsning for utbetaling av lønn.

Visma Enterprise HRM

  • Brukes av 70% av norske kommuner og fylkeskommuner, samt et stort antall private virksomheter.
  • Sterke integrasjoner mot forsystemer som benyttes i kommunale tjenester. En del av Visma Enterprise sin totale ERP suite.
  • Høy grad av automatisert arbeidsflyt innenfor lønn og HR området.
  • Rollebasert løsning med stor fokus på både leder og ansatt.

 

Bluegarden Lønn og HR

  • Brukes av store kommunale, statlige og private virksomheter.
  • Høy grad av automatisert arbeidsflyt innenfor HR området.
  • Mulighet for robotisering av manuelle oppgaver (RPA).
  • Fullstendig skybasert løsning.
  • Flere standard integrasjoner samt høy fleksibilitet i integrasjon med 3-part.

Les mer om Bluegarden Lønn og HR

Usikker på hvilken løsning som passer din virksomhet?

Ta kontakt

 

Rådgivning

Få maks ut av ditt lønn og HR system med skreddersydde tjenester.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre systemer for lønn og HR og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt


Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt