Hva er Visma?

Svarene er like mangfoldige som våre kunder er.

Noen vil svare at Visma er programvaren de bruker til fakturering og regnskap, andre at det er Visma som sender ut lønnsslippen hver måned. Gründeren vil kanskje si at Visma er småbedriftenes beste venn, mens en ansatt i NAV vil trekke fram IT-konsulentene som forenkler arbeidshverdagen deres. Rådgiveren svarer ofte at han bruker Visma til timeregistrering og prosjektstyring.

For noen er Visma den lokale regnskapsføreren. For andre er Visma teknologiselskapet med de mest nyskapende skyløsningene for store bedrifter, andre at vi leverer velferdsteknologi som lar deres gamle foreldre bo hjemme framfor på eldrehjem.

Faktum er at vi er alt dette – og mye mer. Alt du trenger - én leverandør.

Les mer om hvilke muligheter du har

Filosofi

Hva innebærer vår filosofi i praksis og hvordan påvirker den måten vi jobber på i Visma? Les om vår filosofi på visma.com

Hva er vår visjon?

Shaping the future of society through technology.

Vi drives av å skape et mer effektivt samfunn hvor teknologi er en viktig komponent. Vi ønsker å redefinere måten vi jobber på, og gjøre det mer effektivt, fleksibelt og sikkert. Digitaliseringen fortsetter i rekordfart, og vi tar en tydelig og ledende rolle med å digitalisere både næringslivet og samfunnet.

Hva er vår misjon?

Empowering people by simplifying and automating complex processes.

Ved å muliggjøre bedre samspill mellom mennesker og teknologi, jobber vi strukturert med å forbedre hverdagen for mennesker på kort og lang sikt.

Hva er våre verdier?

Entrepreneurial

Responsible

Dedicated

Inclusive

Vår historie

Visma har hatt en sterk vekst siden starten i 1996 og er i dag ett av selskapene i Norden som vokser raskest.  

Allerede i 1999 ble selskapet etablert i utlandet, med Visma Software i Danmark og UK. I 2002 entret Visma markedet for offentlig sektor og i 2013 signerte Visma sin største avtale noensinne.

Har du lyst å vite mer? Du finner mer om Visma og høydepunktene fra vår historie på visma.com.

/iframe>scope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen

Barnets beste i opplæringslova

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om "det beste for eleven".

Dette tar vi i Visma med oss hjem fra Arendalsuka

– Målbildet i "Én innbygger, én journal" står der fortsatt, men veien til målet har endret seg. Gjennom debatt får vi belyst dette både fra leverandør, kommune og politisk perspektiv, forteller Leif Inge Jakobsen.