Visma Lønn

Få full kontroll på lønn og HR


Hvorfor velge Visma Lønn?

40 000 norske arbeidsgivere bruker Visma Lønn. Hvorfor gjør de det? Kanskje fordi systemet kombinerer det beste av tradisjonell lønnsfunksjonalitet, med det siste av nettbaserte løsninger og mobilapper. Hver måned går 700 000 a-meldinger gjennom systemet vårt.

Brukervennlig

Jobb effektivt i et intuitivt, funksjonelt og fleksibelt lønnssystem som er særlig utviklet for å gi deg den beste mulige brukeropplevelsen.

Automatisert 

Reduser tidkrevende manuelle arbeidsoppgaver med Visma Lønn, som automatiserer prosesser og frigir tid til mer verdiskapende oppgaver.

Samarbeid

Ansatte registrerer utlegg, fravær, ferie og timer på nett og mobil, mens du som leder får varsel og kan godkjenne på ditt eget dashbord.

Rapportering

Fleksibel og automatisert rapportering til det offentlige, i henhold til lover og regler, selvfølgelig med full integrasjon mot Altinn.

Tallknusing

Sjekk historikk og hent ut rapporter etter behov med drilldown-funksjonalitet som gir deg alle data et tastetrykk unna. 

Ekspertise

 Relevante kurs, høy kompetanse og genuin rådgivning er alltid tilgjengelig for deg når du trenger det – og alltid ellers, også.

Tiden for kompliserte lister og skjemaer er forbi

Med Visma Lønn får alle i bedriften tilgang til nettbaserte løsninger og mobilapper. Ansatte tar hånd om utlegg, timer, ferie og fravær, mens du som lønningsansvarlig håndterer alle godkjenningsoppgaver på nett eller mobil.

Kvitt deg med papirkvitteringer og utleggsskjemaer. Ansatte tar bilde av kvitteringen med en app som leser og sender til godkjenning. Alle relevante data sendes automatisk inn i systemet.

Nettbasert løsning for ferie og fravær gjør det enkelt for alle ansatte å føre fravær og søke om ferie. Like sømløst er det for ledere å bli varslet og godkjenne fortløpende.

Registrering av timer, overtid og fleksitid har aldri vært enklere. Ansatte registrerer timene sine på mobil og nett, og ledere godkjenner like enkelt.

Effektiviser dokumentflyten og opplev økt kontroll. Med godkjenningstjeneste kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, utlegg, ferie og fravær.

▼ Klikk her for å se en detaljert gjennomgang av funksjonaliteten i Visma Lønn (utvid)
Funksjonalitet:  
A-melding via Altinn
Historiske rapporter (Excel, epost og PDF) 
Pensjonsrapportering til forsikringsselskap (OTP)
Remittering (inkl. eksterne/utenlandsk bank)
Fraværsregistrering med rapportering  
Varsling på hendelser
Automatisk beregning av etterbetaling
Lønnsjustering via Excel
Import og eksport til/fra andre systemer
Filbasert integrasjon til alle økonomisystemer  
Fullintegrert med Visma Business og Visma Global  
Reiseregning og utlegg på nett og mobil (Visma.net Expense)
Registrering av ferie og fravær på nett og mobil (Visma.net Absence)  
Timeregistrering på nett og mobil (Visma.net Time)
Godkjenning på nett og mobil (Visma.net Approval)
Reiseregning og utlegg på nett og mobil (Visma.net Expense)
Lønnsslipp på nett og mobil  

Hva vil Visma Lønn bety for deg?

 

1

Utviklet for norske forhold

Velg et lønnssystem som som ivaretar alle norske særtrekk knyttet til lover, regler og rapporteringskrav. Visma Lønn er et norskutviklet system bygget for norske forhold. For deg og din bedrift betyr det at arbeidsflyt og funksjonalitet i systemet alltid er logisk og intuitiv.

2


Integrasjon med økonomisystemet

Når lønn og økonomi snakker sammen, reduserer du dobbeltføringer og feilregistreringer til et minimum. Lønnskostnadene går inn i regnskapet, med automatisk oppdatering av regnskap, reskontro og avdelinger. Visma Lønn kan integreres med relevante systemer, og er allerede fullintegrert med Visma Business og Visma Global.

3

Juridiske og faglige oppslagsverk

Finn svar om bruk av lønnssystemet og regelverket for lønn- og personalarbeid. Som del av Visma Lønn får du tilgang til våre oppslagsverk på nett. Lønn- og HR-ansvarlige i din bedrift har alltid informasjonen de behøver for hånden. Vi sørger for at informasjonen alltid er oppdatert.

Leveranse, pakker og priser for Visma Lønn

Vi leverer Visma Lønn og tilhørende løsninger i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere over hele landet. Det betyr at du er sikret rådgivningen, oppfølgingen og supporten du trenger. Våre partnere har erfarne konsulenter og spesialister på våre lønn- og HR-løsninger, som sørger for at du får bistand fra et solid støtteapparat både før, under og etter utrulling av løsningen.

Visma Lønn får du på abonnement, med full fleksibilitet og valgfrihet. Det betyr at du kun betaler for det du og din bedrift behøver - og ingenting mer. Pakkene for Visma Lønn ser du under. Gå til våre prissider for det komplette prisbildet, inkludert funksjonalitet for alle brukere.
Håndbøker

Med våre nettbaserte håndbøker gir du alle ansatte informasjonen de trenger. Håndbøkene er alltid oppdaterte og enkle å administrere.

Les mer om Visma Håndbøker

Kurs og kompetanse

Som Visma-kunde kommer du på innsiden av landets største fagmiljø for lønn og HR, med et bredt kurstilbud av klasseromskurs og nettkurs.

Se vårt kurstilbud

Visma Community

Som kunde av oss får du tilgang til vårt ressursområde for lønn og HR på Visma Community. Her finner du fagnytt, regelnytt, brukertips og andre ressurser.

Sjekk det ut på Visma Community