Styrk samarbeidet
med kundene dine

regnskaps-mobiI.png

Tilby kundene dine smarte og effektive løsninger med Visma

Riktige verktøy til kundene dine vil bidra til en bedre arbeidsfordeling mellom deg og kundene dine. Ser man litt grundigere på dette, vil dette også bidra positivt på lønnsomheten i ditt byrå. En bedre arbeidsfordeling vil skape mindre manuelt arbeid for deg, som igjen vil bidra til at du kan håndtere et større antall kunder og tilby god kvalitet på rådgivningen din.

 
Elektronisk Signering
Rapportering
Fakturaprosess
Godkjenning
Reise & utlegg
Timer, ferie & fravær
Prosjektstyring
Lønn
Trykk på de ulike funksjonene for å lese mer
Regnskap og lønn
Lønn og HR

Elektronisk signering

No pen, no problem! Send alle dokumenter eller skjemaer til signering med BankID, stand alone eller integrert i et av kundenes eller ditt eget system raskt, enkelt, effektivt og ikke minst helt trygt.

Les mer om Visma Sign her

screen_sign.jpg

Digitalt Styrearbeid

Styrearbeid kan også fungere fra skyen! Motta automatisk innkalling på sms eller email, delta uten å være fysisk tilstede, stem elektronisk, signer digitalt og ha all informasjon alltid tilgjengelig i skyen.

Les mer om Visma Boardroom her

screen_boardrooom.jpg

Rapportering

Kunder har ulike behov for å følge driften av sitt selskap. Noen kunder foretrekker etterskuddsvis rapportering mens andre ønsker oppdaterte tall til enhver tid. Med Visma kan du tilby dine kunder rapporteringsløsninger som passer et hvert behov. I tillegg kan du selv ha full kontroll over kundens alltid oppdaterte tall i ditt eget rapporteringsverktøy.

Les mer om OneStop Reporting her

 

screen_reporting.jpg

Fakturering

Uansett om kunden din ønsker å fakturere selv, eller overlate deler eller hele faktureringen til ditt regnskapsbyrå, har vi løsninger som forenkler hele prosessen.
Trykk her for å se hvordan du kan effektivisere fakturaprosessen.

Visma Webfaktura er et skreddersydd fakturaprogram for kunder av regnskapsbyrå som ønsker å fakturere selv.
Les mer om Visma Webfaktura her

screen_webfaktura.jpg

Godkjenning

Nå kan ledere enkelt godkjenne inngående faktura, reiseregninger, utlegg, fravær, ferie og timer – på pc, nettbrett eller mobil. Når som helst, hvor som helst og uten hindringer. Dette sikrer at regnskapsbyrået kun gjør utbetalinger som er godkjent av kunden.

Les mer om Visma.net Approval her

screen_approval.jpg

Reiseregning og utlegg

Bli kvitt kvitteringer og Excel-ark. La kundene dine føre utlegg og reiseregninger når og hvor det skulle passe dem – på pc, nettbrett eller mobil. Den ansatte tar bilde av kvittering for så å sende til leder for godkjenning fra PC eller mobil.

Les mer om Visma.net Expense her

screen_expense.jpg

Registrering av timer, ferie og fravær

Kontroll på timer og fravær er viktig. Ikke minst er HRM en potensiell inntektskilde for byrået ditt. Våre løsninger dekker alle behov fra enkel timeføring og overtid til komplekse behov som geo-stempling, elektronisk mannskapsliste og ressursplanlegging.

Les mer om våre løsninger for registrering av timer, ferie og fravær her.

screen_time.jpg

Prosjektstyring

Prosjektstyring blir enklere når prosjektet alltid er tilgjengelig. Vår løsning er er spesielt egnet bedrifter som selger timer og prosjekter. Kundene dine kan spare tid og få full oversikt og kontroll på ressurser, tidsbruk og økonomi rett på sin pc eller mobil. Faktura sendes automatisk og alle i prosjektet får bedre oversikt.

Les mer om Visma.net Project Management her

screen_severa.jpg

Lønn

Nå kan dine kunder effektivt kjøre lønn for sine bedrifter. Ved hjelp av automatiserte og alltid oppdaterte prosesser i henhold gjeldende regelverk, kan dine lønnsansvarlig jobbe mer effektivt. Ansatte og ledere i bedriften kan få tilgang til å blant annet registrere eget fravær, tilstedeværelse eller reiseregninger.

Les mer om Visma.net Payroll her

screen_payslip.jpg

guide_blurred.jpg

Få full oversikt over alle løsningene du kan tilby dine kunder.

La oss vise deg hvordan du kan få en optimal arbeidsfordeling mellom deg og dine kunder

Inngående faktura
Utgående fakturering
 

Utgående fakturaprosess med Visma

Hei! Mitt navn er Ingvar og jeg skal forklare flyten gjennom vår anbefalte fakturaprosess.

Forrige
Neste
Ta kontakt
0 / 0
 
 
Visma Business
AutoInvoice
via Autopay i Visma Business
via Autocollect i Visma Business
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inngående fakturaprosess med Visma

Hei! Mitt navn er Ingvar og jeg skal forklare flyten gjennom vår anbefalte fakturaprosess.

Forrige
Neste
Ta kontakt
0 / 0
 
 
Kunde
Regnskapsfører
Visma Business
Visma Business/AutoPay
AutoInvoice
Document Center
Document Center
Document Center/Autoflow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgående fakturaprosess med Visma

Hei! Mitt navn er Ingvar og jeg skal forklare flyten gjennom vår anbefalte fakturaprosess.

Sender ut faktura

Fakturering skjer i Visma Business, WebFaktura, eller et annet fakturasystem som er integrert med Visma.net AutoInvoice og Visma Business.

Efaktura er anbefalt!
Med AutoInvoice kan du sende elektronisk faktura som gir kundene pengene raskt på konto og minimerer feilkilder i prosessen.

Sender ut faktura

La AutoInvoice automatisk velge hvordan fakturaen best kan leveres til mottaker både bedrifter og privat.

Løsningen støtter:

 • eFaktura (EHF til bedrifter, og faktura i nettbanken til private)
 • Vipps
 • Avtalegiro
 • PDF i epost
 • Brev (løsningen tar hånd om papirutskrift, frankering og forsendelse i posten).

Alt dette støttes automatisk av AutoInvoice

Reskontro oppdateres

Når din kunde sender faktura fra fakturasystemet, vil fakturaen automatisk sendes via Autoinvoice til skyldner, og Visma Business oppdateres automatisk.

Unngå manuell registrering av faktura
Oppnå effektivitet ved at fakturasystemet er automatisk integrert med Visma Business.

Oppdatere innbetalinger

Når faktura blir betalt i tide vil dette automatisk bli oppdatert i Visma Business via AutoPay.

Purreforslag genereres automatisk eller manuelt

Innfordring med fleksibel strenghetsgrad:
Hvis kunden ikke betaler kan du tilby kunden å selv bestemme hvor strenge de vil være i sin innfordringsprosess.

De vil ha ulike preferanser for om og hvordan penger skal kreves inn. Systemet sørger for at du kan være fleksibel overfor dine kunder og velge den løsningen som passer dem.

Valgfri godkjenning av regnskapsfører eller kunde

Visma Business genererer purre/inkassoinformasjon automatisk via AutoCollect, som eventuelt kan godkjennes manuelt av regnskapsfører/kunde.

Det er ingenting i veien for å kjøre alle purringer selv og kun benytte AutoCollect som en helautomatisk inkasso-løsning. Manuell godkjenning gjøres av regnskapsfører eller kunde/kreditor avhengig av tilgang til Visma Business. Vår sterke anbefaling er å bruke AutoCollect for hele prosessen.

Purring overføres og sendes ut

Faktura overføres til AutoCollect for purring (eventuelt inkasso der kreditor ønsker å purre selv). Krav sendes ut og håndteres av et selskap i Visma som er spesialisert i purring og inkasso (Visma Financial Solutions). Purring sendes ut med kreditors bankkonto og KID-nummer fra faktura i Visma Business.

Fordel for ditt regnskapsbyrå
Tilby en profesjonell purring og inkasso uten bruk av egne ressurser. Dette er svært lønnsomt for dine kunder, men også for ditt byrå.

Saks-informasjon oppdateres

Oppnå full kontroll uten manuelt arbeid
Fakturaene er nå tildelt saksnummer, gebyr, rentebeløp, purredato og purrenummer av Autocollect. Dette og andre opplysninger oppdateres nå automatisk på hver enkelt fakturapost i Visma Business.

Innbetalingen behandles og rapporteres

Innbetaling på purringer mottas på vanlig måte via AutoPay. Hendelsen oppdateres automatisk i Visma Business og rapporteres via AutoCollect til Visma Financial Solutions. Det samme gjelder også eventuelle feilinnbetaling av inkassokrav betalt direkte til kreditor. Så slipper du å tenke på dette.

Statusendringer rapporteres

Dersom skyldner ikke betaler sendes ny purring ut med nye renter og gebyrer. Dette skjer selvfølgelig i henhold til avtalen du har gjort med din kunde.

Statusendringer på saker oppdateres løpende og automatisk i Visma Business

Avtaleforhold ved inkasso

Prosessen for overføring til inkasso gjøres i henhold til innfordringsavtalen du har med den enkelte kunde.

Avtalen er unik per Visma Business klient.

Alternativene er følgende:

 • Automatisk overføring
 • Inkassoliste med automatikk
 • Inkassoliste uten automatikk

Inkassoliste godkjennes valgfritt av kreditor eller regnskapsfører. Inkassoliste uten automatikk anbefales normalt ikke.

Feilinnbetaling inkasso

Et gjennomgående problem for de fleste er feilbetalt inkasso, altså at skyldner velger å betale originalfaktura til kreditor i stedet for inkasso-kravet til inkasso-selskapet. Med AutoCollect er dette ikke lenger et problem. For Visma Business rapporterer feilbetalinger inkasso automatisk til Visma Financial Solutions slik at dette problemet er eliminert.

Er det ikke magisk?

Inkasso oppgjør

Når skyldner innbetaler inkassooppgjøret på riktig måte til Visma Financial Solutions vil saken avsluttes. Bokføringsinformasjon og statusendringer vil bli sendt til Visma Business og bokført automatisk både mot reskontro og kostnads-inntektskontoer.

 

Endelig er pengene på konto og prosessen har gått feiende lett

Er kunden din klar for efaktura? Det finner du enkelt ut i boksen under.

Trykk her for en hyggelig prat om hvordan du kan forenkle fakturaprosessen for dine kunder.

 

Inngående fakturaprosess med Visma

Hei jeg heter Ingvar, mitt råd til deg som regnskapsfører er å automatisere fakturaprosessen ved å benytte deg av Visma AutoInvoice.

Før vi starter gjennomgangen av inngående faktura vil jeg kort forklare hvorfor.

 

Mottar faktura/andre dokumenter

AutoInvoice kan motta alle typer fakturaer:

 • eFaktura (EHF)
 • PDF-fakturaer
 • Papir-faktura

Alt leveres direkte inn i Visma Document Center. Da slipper du manuelt arbeid med PDF- og papir-fakturaer. Sørg for at flest mulig av de innkommende fakturaene kommer inn som eFaktura.

kunde-og-ao.png

Fordelen for deg og din kunde

Din kunde vil få en enklere hverdag med innlevering av mottatte inngående faktura i faste rutiner. I tillegg vil stadig flere fakturaer på den måten gå direkte til Visma Business.

Med mobilappen “Visma Scanner” kan kunden enkelt også sende “andre bilag” via AutoInvoice til deg som regnskapsfører.

Finne leverandør + automatisk kontering

Dersom det kommer en faktura fra en ny leverandør kan du sette opp Document Center til å opprette nye leverandører automatisk.

Mottatte fakturaer vil konteres automatisk ut i fra motkonto på leverandørkortet eller via interimskonto.

Sender til godkjenning

I Document Center har du en regelmotor som kalles AutoFlow. Den kan automatisk sende fakturaen til godkjenning av kunde.

Dette gjør at du som regnskapsfører slipper å gå inn i Document Center for å sende innkommende fakturaer til godkjenning.

Kontrollering og godkjenning av faktura/betaling

Kunde kan enkelt kontrollere og godkjenne fakturaen både på web (Approval) eller mobiltelefon (Manager).

I Approval har kunden full tilgang til kontering av faktura både på hovedbokskonto og avdeling/prosjekt.

La kunden godkjenne og betale samtidig!

Ny funksjon i Approval gjør at kunde nå kan godkjenne og betale i et og samme steg - spart tid og arbeid.

Autooverføre til Visma Business

Dokument Center overfører godkjente fakturaer automatisk til Visma Business

Automatkontering

Alle fakturaer som ikke allerede er kontert vil bli automatkontert mot interimskonto. Dermed kan alle fakturaer oppdateres og gjøres klar for betaling uten manuell behandling.

Fleksibel betaling

Basert på avtale med den enkelte klient, kan følgende skje:

 • Visma Business generer automatisk betalingsforslag.
 • Visme Business overfører automatisk genererte betalingsforslag til autopay
 • Allerede betalingsgodkjente fakturaer (fra approval) sendes rett til bank for betaling.
 • Ikke-betalingsgodkjente faktura må godkjennes for betaling i Autopay

For regnskapsfører: All kontering kan nå skje i Visma Business

Etterkontroll og etterkontering av intermsførte fakturaer.

I tillegg bokfører man andre bilag mottatt gjennom Visma Scanner.

 

Og vipps er pengene på konto og prosessen har gått feiende lett

Er kunden din klar for efaktura? Det finner du enkelt ut i boksen under.

Trykk her for en hyggelig prat om hvordan du kan forenkle fakturaprosessen for dine kunder.

Sjekk om din kunde er klar for eFaktura

Dekk bransjebehov
med integrasjoner

Besøk markedsplassen vår for å få en oversikt over tjenester som kan kobles på Visma Business og dekke kundene dine sitt unike behov.

Se alle løsningene du kan integrere med Visma Business

bransjebehov.jpg

 

visma-home-imac.jpg

Èn innlogging -
et univers av tjenester

Gi kundene dine enkel tilgang til alle tjenestene deres – på ett og samme sted. Det eneste kunden din gjør, er å logge inn i Visma Home. Derfra er det enkelt å navigere seg mellom tjenestene.

 

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

64_service.svg

Jeg vil vite mer

64_support.svg

Jeg trenger support

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.