Følg hele oppveksten til barnet

Følg barnet fra det starter i barnehagen, gjennom grunnskolen og til det går ut av videregående skole. Via helhetlige oppvekst fagsystemer lettes hverdagen til både administrasjonen, ansatte, foresatte, barna eller andre parter som er involvert i barnets oppvekst og utvikling. Dette gjelder også barn eller familier med behov for spesiell oppfølging, hvor det er ekstra viktig med god og sikker systemstøtte for tverrfaglig samhandling og saksbehandling. Dine behov blir ivaretatt.

Løsningene kan integreres med nødvendige støttesystemer slik at du utfører en operasjon ett sted, fremfor å måtte jobbe i flere forskjellige systemer. Dette gir deg mer tid til å jobbe med det som virkelig betyr noe – barnas utvikling.

Oppvekst er et stort satsningsområde for Visma og våre administrative systemer forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen din med barn og unge.

Anbefalte sider

Her et utvalg av anbefalte sider til deg, som vi håper du vil ha interesse av å besøke.