Hvilket nyhetsbrev passer for deg?

Regelnytt

Regelnytt holder deg oppdatert på fagområdene arbeidsrett, ferieloven, lønn, trygd og pensjon. Regelnytt Lønn & Personal dekker fagområdene arbeidsrett, ferieloven, lønn, trygd og pensjon. Nyhetsbrevet sendes ut hver annen uke med de viktigste nyhetene for deg som er opptatt av lønnsfaget!

Technytt

Technytt holder deg oppdatert på nyheter innen forretningsdrift og teknologi. Nyhetsbrevet sendes ut 6 ganger i året med tema for deg som er interessert i digital transformasjon, moderne arbeidsprosesser, datasikkerhet og mye mer.

Regnskapsnytt

Regnskapsnytt holder deg oppdatert på nyheter fra regnskapsbyrå satsningen til Visma software. Nyhetsbrevet sendes ut 4 ganger i året med tema som kan være interessante for deg som jobber i regnskapsbyrå.

Dagbok om Visma Periode & År

Nyhetsbrevet holder deg oppdatert på produktet Visma Periode & År, vår nye skybaserte årsoppgjørsløsning. Systemet utvikles parallelt med Skatteetatens innføring av ny skattemelding og produktsjef Anders lar deg følge utviklingen av produktet i sin “nyhetsbrev-dagbok”. Sendes ut 8 ganger i året og passer for deg som jobber i regnskapsbyrå.

Meld deg på nyhetsbrev fra Visma

Kryss av på ett eller flere av nyhetsbrevene!