Konsernregnskap
- Full kontroll i skyen

Nøyaktig rapportering og effektive konsolideringsprosesser 

Visma.net Konsolidering eliminerer tidkrevende og ukorrekt dataregistrering, støtter valutatriangulering og flere versjoner av regneark. Løsningen gir bedriften helintegrert finansiell rapporterings- og analysefunksjonalitet for alle tilknyttede selskaper og datterselskaper i ett enkelt sentralisert system. Den automatiserte løsningen styrer konsolideringsprosessen ved å stramme opp rapporteringsfrister og raskt levere informasjon til finansielle interessenter.

Konsolideringsoversikt

Ta bedre beslutninger basert på sanntidsdata fra konsernets selskaper. Sammenlign og analyser trender på tvers av selskapets konsernstruktur. Kommuniser og del informasjon med viktige beslutningstagere.

Spar tid og ressurser

Effektiviser arbeidet og reduser manuelle rutiner rundt konsolideringsprosessen. Unngå excelark. Få full kontroll med muligheter som valutatriangulering og fleksibel selskapsstruktur.

Presis og korrekt rapportering

Standardiser og automatiser konsolideringsprosessene for å redusere administrativ tidsbruk og dermed senke presset rundt rapporteringsfrister.

Enkel opprettelse av nye selskap

Strømlinjeformede prosesser gjør opprettelse av nye selskap enklere gjennom løsningens arvefunksjon av malverk.

La oss vise deg løsningen.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

Vi trenger ditt samtykke.