Løsninger for offentlig sektor

Offentlig sektor

Løsninger for blant annet helse, oppvekst, virksomhetsstyring og velferd og integrering.

Løsninger for offentlig sektor

  • Hvordan drive effektivt i offentlig sektor?
  • Hvordan få systemer til å snakke sammen?
  • Hvordan gjøre tjenester tilgjengelig for brukerne?

Gode systemer for selvbetjening og samhandling hjelper ansatte i offentlig sektor å gjøre en effektiv jobb av høy kvalitet og gir fornøyde brukere i andre enden. Men det handler også om å gjøre tjenester tilgjengelige for brukerne der de ønsker å bruke dem og når det passer for dem. Det stiller store krav til mobile og nettbaserte løsninger. I samarbeid med våre kunder er vi opptatte av å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på nett.

Fra Visma-bloggen

Opplæring personell Korona

Korona-situasjonen – Opplæring av ekstra personell til helse- og omsorgssektoren

| Offentlig sektor

Kommunene må omdisponere arbeidskraft for å møte utfordringene samfunnet står overfor. Hvordan skal ledere sørge for forsvarlige tjenester?

Les innlegget
Påsketurnus

Påsketurnus – Har du kontroll?

| Offentlig sektor

Snart er påsken her. Det betyr at arbeidstiden kanskje skal justeres slik at den er i tråd med gjeldende regelverk.

Les innlegget
pasientjournal

Kommune-Norge trenger en ny pasientjournal nå

| Offentlig sektor

Situasjonen med dagens kommunale pasientjournaler er ikke tilfredsstillende. Dette har vi anerkjent lenge og allerede i 2016 startet Visma arbeidet med å lage den nye generasjonen pasientjournal for kommunal sektor. Dette er den største investeringen i en skytjeneste Visma har utført noensinne.

Les innlegget