Offentlig sektor

Løsninger for blant annet helse, oppvekst, virksomhetsstyring og velferd og integrering.

  • Hvordan drive effektivt i offentlig sektor?
  • Hvordan få systemer til å snakke sammen?
  • Hvordan gjøre tjenester tilgjengelig for brukerne?

Gode systemer for selvbetjening og samhandling hjelper ansatte i offentlig sektor å gjøre en effektiv jobb av høy kvalitet og gir fornøyde brukere i andre enden. Men det handler også om å gjøre tjenester tilgjengelige for brukerne der de ønsker å bruke dem og når det passer for dem. Det stiller store krav til mobile og nettbaserte løsninger. I samarbeid med våre kunder er vi opptatte av å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på nett.

Virksomhetsstyring

Hvordan drive mer effektivt i offentlig sektor? Stadig større krav gir økt behov for bedre løsninger.

Oppvekst - se våre løsninger

Oppvekst

Fra barnehage og grunnskole til videregående skole, finn løsningene som forenkler og effektiviserer.

Helse - se våre løsninger

Helse

At ulike systemer snakker sammen og at prosesser automatiseres gir de ansatte mer tid til pasientene.

Barnevern

Løsninger som reduserer administrasjon og gjør det enkelt å være oppdatert på lover og regler.

Velferd og integrering

Løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten, voksenopplæring og utlendingsforvaltning.

Justis- og beredskapssektoren

Totalleverandør av skreddersydde IT-løsninger for justis- og beredskapssektoren.

Virksomhetsstyring

Økonomi & HR

Få oversikt over blant annet økonomi, lønn og personal. Laget for og i samarbeid med offentlig sektor.

Se våre løsninger for HRM

BI-løsninger

Få bedre styring ved å analysere store datamengder ved hjelp av en god BI-løsning.

Se Visma Enterprise BI eller skreddersydde BI-løsninger.

Administrasjon

Bytt ut papirarkivet med arkivsystem for elektronisk arkivering.
Se Visma Flyt Arkiv

Effektiviser ved å kommunisere digitalt til innbyggere og næringsliv.
Se Visma Digital - Sikker Post

Innkjøp og anbud

Konkurransegjennomføringsverktøy som effektiviserer anbudsprosessen, for innkjøper i offentlig sektor og for leverandører. Se Visma TendSign KGV

Levere anbud til offentlig sektor? Få oversikt over alle anbud i din bransje. Se Visma Opic Anbudsvarsel

Oppvekst

Skole

Visma Flyt Skole dekker alle behov for administrasjon av den norske grunnskolen og videregående skole. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen.

For grunnskolen
For videregående skole

Kompetansenøkkelen gir full oversikt over lærernes kompetanse, planer for kompetanseutvikling og rekruttering.

Se Kompetansenøkkelen

Hvilke krav og rettigheter har de ansatte, foreldre og elever? Veilederen Skole gjør det enklere for deg som jobber i skolen.

Se Veilederen Skole

Visma Flyt PPT er en løsning for effektiv administrasjon av PP-tjenesten.

Totalleverandør av IT-løsninger for undervisningssektoren.

Konsulenttjenester fra Visma Consulting

Barnehage

Visma Flyt Barnehage er en løsning for effektiv administrasjon av barnehager og skolefritidsordninger.

Visma Flyt Barnehage

Hva sier lovverket? Med Veilederen Barnehage slipper ansatte i barnehagen å lete etter riktig informasjon.

Veilederen Barnehage

Helse

Visma Flyt Omsorg er en elektronisk pasientjournal (EPJ) for pleie- og omsorgssektoren.

Visma Mobil Omsorg er en fagløsning for pleie- og omsorgssektoren.

Visma Flyt Sampro er et nettbasert samarbeids- og koordineringsverktøy for plantyper.

Visma Flyt Sampro

Visma Omsorg HsPro er en IT-løsning for effektiv administrasjon av helsestasjonen.

Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det.

Velferdsteknologi

Veilederen Helse og omsorg bidrar til at alle i helsesektoren kan være fullstendig oppdatert på et komplisert regelverk.

Veilederen Helse og Omsorg

Totalleverandør av IT-løsninger for helsesektoren.

Konsulenttjenester fra Visma Consulting

Barnevern

Fagløsningen Visma Barnevern Familia gir effektiv administrasjon av kommunalt og statlig barnevern samt landets barnevernvakter.

Visma Mobilt Barnevern er en ny, webbasert løsning optimalisert for nettbrett. Kommuniserer med fagløsningen Visma Barnevern Familia.

Veilederen Barnevern sikrer at ansatte i barnevernet er oppdatert på lov- og regelverk til enhver tid.

Veilederen Barnevern

Velferd og integrering

Visma Velferd og Integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.

Visma Flyktning

Visma Voksenopplæring

Visma Velferd

IT-konsulenttjenester

Totalleverandør av IT-løsninger for utlendingsforvaltningen.

Konsulenttjenester fra Visma Consulting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.