Løsninger for offentlig sektor

  • Hvordan drive effektivt i offentlig sektor?
  • Hvordan få systemer til å snakke sammen?
  • Hvordan gjøre tjenester tilgjengelig for brukerne?

Gode systemer for selvbetjening og samhandling hjelper ansatte i offentlig sektor å gjøre en effektiv jobb av høy kvalitet og gir fornøyde brukere i andre enden. Men det handler også om å gjøre tjenester tilgjengelige for brukerne der de ønsker å bruke dem og når det passer for dem. Det stiller store krav til mobile, nettbaserte løsninger og ikke minst sikkerhet. I samarbeid med våre kunder er vi opptatte av å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på nett.

Virksomhetsstyring

Våre løsninger er bygd på erfaring og er tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Derfor brukes våre løsninger av større virksomheter med strenge krav og komplekse behov.

Økonomi | HRM

Helse og omsorg

For å løse morgendagens utfordringer er det utviklet en rekke moderne løsninger og plattformer for fremtidens omsorgsløsninger. Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for i helse- og omsorgssektoren.

Få oversikt over løsningene | Les om Visma Veilederen Helse og omsorg

Skole

Det skoleadministrative systemet bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Mer om skoleadministrasjon | Les om Visma Veilederen Skole

Barnevern

Arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet er preget av stor informasjonsmengde, kritisk informasjon, høyt tids- og arbeidspress og omfattende dokumentasjonskrav. Det er viktig at fagsystemet er intuitivt å bruke, og at systemet gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Mer om barnevernadministrasjon | Les om Visma Veilederen Barnevern

Barnevern

Barnehage

En skyløsning for barnehageadministrasjon som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager. Løsningen bidrar til enklere samarbeid med skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester, skole og andre støttefunksjoner.

Les om barnehageadministrasjon | Om Visma Veilederen Barnehage

Velferd og Integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.

Les om Visma Velferd og Integrering

Løsninger for samhandling fra Visma

Samhandling

Tidlig og riktig hjelp til barn og unge er svært viktig for å forebygge utenforskap. Ofte er både skole, helsetjenester, barnevern og andre involvert samtidig. Da er god samhandling på tvers avgjørende for å levere gode tjenester.

Se løsninger for god samhandling

Anbefalte artikler fra Visma-bloggen