Løsninger for offentlig sektor

Offentlig sektor

Løsninger for blant annet helse, oppvekst, virksomhetsstyring og velferd og integrering.

Løsninger for offentlig sektor

  • Hvordan drive effektivt i offentlig sektor?
  • Hvordan få systemer til å snakke sammen?
  • Hvordan gjøre tjenester tilgjengelig for brukerne?

Gode systemer for selvbetjening og samhandling hjelper ansatte i offentlig sektor å gjøre en effektiv jobb av høy kvalitet og gir fornøyde brukere i andre enden. Men det handler også om å gjøre tjenester tilgjengelige for brukerne der de ønsker å bruke dem og når det passer for dem. Det stiller store krav til mobile og nettbaserte løsninger. I samarbeid med våre kunder er vi opptatte av å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på nett.

Fra Visma-bloggen

For at et tverrprofesjonelt samarbeid skal fungere er man avhengig av god tverrfaglig ledelse.

Tverrprofesjonelt samarbeid rundt utsatte barn og unge

| Offentlig sektor

Tverrprofesjonelt samarbeid er krevende, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge. Ofte trengs tiltak ut over en enkelt profesjons fagkompetanse og ansvarsområde. Teknologi kan senke terskelen for å komme tidlig i gang.

Les innlegget
Opplæring sommervikarer

Klare for sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten?

| Offentlig sektor

Hvordan skal leder sørge for opplæring av sommervikarer under koronapandemien?

Les innlegget
Digibarnevern

DigiBarnevern – Felles løsninger for et styrket barnevern

| Offentlig sektor

Vi har tatt en prat med Frode Løbersli, prosjektleder for DigiBarnevern-stat, og to av hans kollegaer i prosjektet, Berit Landmark og Aud Lysenstøen, for å høre mer om målsettinger og bakgrunn for prosjektet, DigiBarnevern.

Les innlegget