Lær mer om Vismas løsninger

Delta på webinar og lær mer om Vismas løsninger innen effektiv økonomistyring, salg/kundedialog og lønn/HR.

For å delta på webinar, logger du deg inn på en webside, slik kan du følge presentasjonen på pc-skjermen din, samtidig som du hører foredragsholderen på PC eller telefonen. Du kan selvfølgelig også stille spørsmål. Informasjon om pålogging vil du motta på mail etter at du har registrert deg.

Alle webinarer varer fra kl. 09.00 - 10.00

Meld deg på gratis webinar:

BeskrivelseDato/UkeRegistrering

Visma Finale Årsoppgjør og Skatt
På dette webinaret lærer du mer om hvordan Visma Finale holder orden på dine eiendeler og aksjonærer, foreslår skatteberegning, rapportering til myndighetene og utarbeidelse av offentlig regnskap. Visma Finale Årsoppgjør og Skatt kan integreres med ditt Visma ERP system.

 Tirsdag 23. aug  

Visma Finale Avstemming
Lær mer om hvordan Visma Finale kan forenkle og effektivisere avstemmingsarbeidet. Du vil få se bankavstemming og andre typer avstemminger.

 Torsdag 25. aug  
Elektronisk fakturahåndtering med Visma AutoInvoice
Elektronisk faktura direkte i ditt økonomisystem. Med Visma AutoInvoice kan du sende og motta fakturaer direkte fra ditt økonomisystem.
 Tirsdag 30. aug  
Reiseregninger, ferieønsker og fravær skal være enkelt og effektivt!
Lær mer om Visma.net Expense og Visma.net Absence
 Tirsdag 13. sept  
Effektiv håndtering av salg og kundedialog med Visma SuperOffice
Sett arbeidet med salg og kundehåndtering i system!
Torsdag 15. sept

Prosjektstyring og timeregistrering med Visma Severa.
En komplett tjeneste for prosjekt- og ressursstyring   

Tirsdag 20. sept  
Visma lønn er et moderne lønns- og personalsystem!
Reduser punching av data og feilkilder gjennom automatiserte arbeidsprosesser for lønn, timeregistrering, ferie, fravær, reiseregninger og utleggsrefusjoner
 Torsdag 22. sept  
Visma Document Center
Se hvordan du kan få oversikt og en raskere og mer effektiv dokumentflyt på inngående fakturaer. Automatiser både registreringen og godkjennings-prosessen av fakturaene.
   

Har du spørsmål om webinarene?

Ta kontakt med Visma på kundesenteret@visma.no