Gratis innkjøpsguider til deg og din bedrift

Last ned guider med praktiske tips til innkjøp

Få råd og tips til hvordan din bedrift kan effektivisere og optimalisere bedriftens innkjøp gjennom forhandlinger, kostnadskontroll og strategisk innkjøpsstyring. 

Guide: Hvordan forhandle gode innkjøpsavtaler

For å sikre optimale innkjøp er man avhengig av en gjennomtenkt og godt implementert innkjøpsprosess. Vi har definert åtte faser som bør være med i innkjøpsprosessen. 

Last ned

Guide: De 15 viktigste spørsmålene for å finne rett kandidat

Å ansette riktig kandidat kan være veldig vanskelig, men med denne intervjuguiden får du de viktigste spørsmålene du kan stille for å sikre at du gjør de riktige ansettelsene.

Last ned

Guide: Hvordan skape et oversiktlig kostnadsbilde

Dersom ansatte selv bestemmer hva de skal bestille og fra hvilke leverandører, mister man fort kontroll over kostnadene mot budsjett. Vi har definert tre retningslinjer man bør følge for å skape et oversiktlig kostnadsbilde. 

Last ned

Guide: Hvordan lykkes med gode innkjøp

Uansett hva din kjernevirksomhet er vil den ha behov som må dekkes, og de dekkes ofte best gjennom gode innkjøp. Vi har samlet seks tips til hvordan du sikrer gode innkjøpsavtaler. 

Last ned

Guide: Hvordan sikre strategisk innkjøpsstyring

Mindre innkjøp får ofte ikke like stort fokus som de store innkjøpene. Dette gjør at bedriften går glipp av mange mindre besparelser. Vi har definert 9 tiltak for å sikre strategisk innkjøpsstyring. 

Last ned

Guide: Hvordan skape en kostnadsbesparende innkjøpsfunksjon

Innkjøp har de siste årene blitt et strategisk virkemiddel for å få kontroll på kostnadene. Gjennom 9 tiltak kan du skape en kostnadsbesparende innkjøpsfunksjon. 

Last ned