Fra innkjøp til kostnadseffektivitet

Det er gjerne slik at mindre innkjøp for et selskap ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til egen kjernevirksomhet. Ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser. Vi har definert 9 tiltak for å sikre strategisk innkjøpsstyring.

Få tilsendt vår gratis guide på e-post:

 
 

 

"Å tenke strategisk innkjøpsstyring trenger ikke nødvendigvis å bety omfattende prosesser, men derimot en rask gevinst."