Guide: Hvordan sikre strategisk innkjøpsstyring

Fra innkjøp til kostnadseffektivitet

Mindre innkjøp for et selskap får gjerne ikke like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til egen kjernevirksomhet. Ved å ta dette ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser. Vi har definert 9 tiltak for å sikre strategisk innkjøpsstyring.