Oversiktlig kostnadskontroll

Dersom alle ansatte selv skal bestemme hva de ønsker å bestille og hvilke leverandører de skal bestille av, mister man fort kontroll på kostnadene opp mot budsjettet. Vi har derfor definert 3 retningslinjer man bør følge for å skape et oversiktlig kostnadsbilde ved innkjøp.

 
 
 

 

"Mange små innkjøp summeres opp til store kostnader til slutt."