Visma Advantage

Hva er Visma Advantage? 

Visma Advantage er Nordens største innkjøpssamarbeid. Vi har som mål å effektivisere innkjøp i små og store virksomheter ved å tilby rammeavtaler innen administrative innkjøp. Det vil si innkjøp du trenger til daglig drift av din virksomhet, og består av blant annet avtaler innen IT, reise, strøm, kaffe, forsikring og kontorrekvisita. Hos oss kommer du til dekket bord og får tryggheten du trenger til å vite at du har de beste avtalene. 

Les mer om Visma sitt innkjøpssamarbeid →

Hvordan hjelper vi kunder?

Hvert eneste innkjøp er en mulighet til å redusere kostnader. Visma Advantage forhandler avtaler på vegne av alle medlemsbedriftene, noe som sikrer våre kunder tilgang til ledende avtalebetingelser på alt fra pris og levering til retur og service.

Ved å kartlegge dagens innkjøpssituasjon, analysere betingelser og synliggjøre konkrete besparelser fungerer vi som en rådgivende part for kunden. Med implementering av gode innkjøpsrutiner og policyer hjelper vi kundene med å redusere sine kostnader ytterligere. 

Ønsker du å vite hvor mye din bedrift kan spare på innkjøp? 

Få en gratis analyse

Analyse
Joachim Thoner

Vår ledelse

Administrerende direktør Joachim Thoner

Som administrerende direktør i Visma Advantage er Joachim ansvarlig for å tilby våre kunder markedets mest effektive løsninger for å håndtere bedriftens mange administrative innkjøp.

Kontakt Joachim Thoner (joachim.thoner@visma.com)

Vår historie

De første årene Advantage eksisterte het selskapet Massmarket, som lanserte sitt innkjøpssamarbeid i 1998. I 2002 ble Massmarket kjøpt av Visma-konsernet, og endret navn til Visma Advantage. På denne tiden hadde vi kun 8 leverandøravtaler. I dag har vi over 40 rammeavtaler og 6000 bedriftskunder. 

Historie