Leverandører

Med Visma Innkjøpssamarbeid kan du handle direkte fra noen av Norges mest anerkjente kvalitetsleverandører til ferdigforhandlede priser og vilkår. Dette sparer deg for tid og penger.

Ønsker du å bli leverandør? Kontakt oss

Ønsker du å bli leverandør?

Kontakt oss

Visma

Avtalene er forhandlet frem av Visma Advantage AS. Filosofien til Visma Advantage er at hvert eneste innkjøp er en mulighet til å redusere kostnader. I dag forhandler Visma Advantage innkjøpsavtaler på vegne av 9000 medlemsbedrifter med et årlig innkjøpsvolum på 2 milliarder kroner, og er med dette Nordens største innkjøpssamarbeid.

Les mer om Visma Advantage AS her