Reisepolicy

En god reisepolicy kan være et viktig hjelpemiddel for å redusere bedriftens reisekostnader.

Gratis reisepolicy

Kryss av for om du bruker reisebyrå:

Hvorfor reisepolicy?

Reising i forbindelse med jobb er en nødvendighet i mange yrker og posisjoner. Dette medfører et ansvar for bedriften til å ha en bevisst tilnærming til hvordan de ansatte skal forholde seg når de booker reiser.

Enkle retningslinjer

For de fleste bedrifter kan det være smart å få implementert en reisepolicy som alle ansatte skal følge. Denne trenger ikke være komplisert og det holder ofte med harde/myke retningslinjer på en side.

Reduserte kostnader

Har din bedrift en reisepolicy de ansatte følger, vet du at de ansatte bruker bedriftens avtaler på fly, hotell, leiebil og taxi. På denne måten sørger du for å redusere unødvendige merutgifter, unngå intern misnøye/forskjeller samt forenkle rutiner. 

Gratis mal for reisepolicy

Visma har i samarbeid med reiseleverandørene i Visma Innkjøpssamarbeid utarbeidet en mal for reisepolicy. Formålet er å hjelpe din bedrift med å samordne kjøp av reiser hos utvalgte leverandører slik at reisene kan gjøres på den hurtigste og rimeligste måten.