Lojale klienter

Visma Innkjøpssamarbeid gir regnskapsførere mulighet for økt kundelojalitet ved å tilby gode avtaler og rabatter innen områder hvor de ser at klienten kan spare penger.

Kontakt oss

Tilby klientene besparelser direkte på bunnlinjen.

Som regnskapsfører skal du være klientenes økonomiske rådgiver. Du skal ha innsikt i klientenes forretning og markedet de opererer i. Med Visma Innkjøpssamarbeid kan du tilby besparelser direkte på bunnlinjen.

Lojale klienter

Tilby klientene gode avtaler på produkter og tjenester de allerede bruker i dag.

Økt inntjening

Hold regelmessige statusmøter med fokus på rådgivning og analyser.

Bli en rådgiver

Gi konkrete råd og innspill til områder hvor klientene kan kutte kostnader.

Innkjøpsavtaler fra Visma Innkjøpssamarbied

Fremforhandlede innkjøpsavtaler.

Med et årlig innkjøpsvolum på 2 milliarder NOK forhandler Visma Innkjøpssamarbeid frem avtaler som gir bedrifter tilgang til bedre betingelser enn hva de vil oppnå alene. Med Visma Innkjøpssamarbeid kan dine klienter raskt dra nytte av gode avtaler som vanligvis er forbeholdt større selskaper.

Forhandling og administrering av avtalene tar Visma seg av. Det betyr at du kan bruke din tid på mer inntektsgivende oppgaver som rådgiving og analyser. La klientene handle til de beste betingelsene hos utvalgte og anerkjente leverandører innen alt fra reise og kontorrekvisita, til drivstoff og telefoni.

Les mer om Vismas innkjøpsavtaler