Gratis webinar

Visma Enterprise Forhandling

Visma Enterprise Forhandling har mange fordeler som alle organisasjoner vil ha nytte av. Løsningen gir tillitsvalgte, forhandlingsutvalget, ansatte og ledere mulighet til elektronisk behandling av tilbud og krav. I tillegg vil lønn kunne lese inn resultatet fra forhandlingene i HRM med automatisk etterbetaling og utsendelse av brev til ansatte.

Gunn Arnstad er seniorkonsulent på HRM og har god innsikt i hva bruken av Forhandlingsmodulen kan bety for din organisasjon. I løpet av 30 min vil hun gi deg gode tips og triks på hvordan du enkelt kommer i gang med løsningen. I tillegg vil hun gå igjennom fordelene og gevinstene ved å ta i bruk modulen. Det er også satt av tid til at du kan stille spørsmål.

Webinaret holdes fredag 28. april kl 10:30

Bli inspirert. Delta på webinar i dag!