Hva er et barnehagesystem?

Barnehagesystemet, Visma Flyt Barnehage, er et fagsystem gir god støtte for koordinering og samordning på tvers av barnehagene, samtidig som alle prosesser dokumenteres og arkiveres. Barnehagesystemet dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager. Som styrer i barnehagen får man det faglige arbeidet dokumentert og arkivert på individ og gruppenivå. Løsningen bidrar til enklere samarbeid med skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester, skole og andre støttefunksjoner.

Gjennom Visma Flyt Barnehage kan kommunen tilby et selvbetjent og transparent barnehageopptak som også forenkler saksbehandlingen og kommunikasjon med søker vesentlig. 

Foresatte kan man engasjere seg i barnets hverdag med appen Min Barnehage. Daglig kommunikasjon, samtykker og fraværsføringer er kun et tastetrykk unna. 

Løsningen er del av oppvekstadministrativt system (OAS) plattformen.

Visma har i mer enn 20 år arbeidet tett med barnehager gjennom løsningen Visma Oppvekst Barnehage. Nå har vi tatt et stort og viktig steg. Vi har utført en fullstendig modernisering og lansert en innovativ og skybasert løsning med Visma Flyt Barnehage.

Les mer om egenskapene

Diagrammet viser hvordan prosessen fungerer i Visma Flyt Barnehage. Fra foresatte søker, administrasjonen tildeler og barnehage involverer familiene.

Fordeler med barnehagesystemet

Barnehageopptak i Visma Flyt Barnehage

Ha full kontroll over søknader, endringer, kapasitet i barnehagene, tildelinger, svar og andre administrative prosesser digitalt, samlet i ett og samme system.

I Visma Flyt Barnehage er hele opptaksprosessen strømlinjeformet. Søknader havner direkte i ventelisten rangert på grunnlag av opptakskriterier og alder. Barnehagen behandler kriterier for søknader til sin barnehage og kommunen behandler kriterier på grunnlag av vedlagt dokumentasjon. I ventelisten har kommunen og barnehagen enkel tilgang til informasjon om barnet, søknaden, foresatte og søsken i kommunen. For hver barnehage kan man utføre en “prøvetildeling” som viser full oversikt over kapasitet før man gjør den endelige tildelingen. Tilbudsbrev sendes via KS SvarUt og foresatte kan umiddelbart se tilbudet og svare i foresattportalen.

I tillegg til å støtte barnehageopptaket har Visma utviklet en tilleggstjeneste for de som ønsker å øke kvaliteten på opptaket samtidig som tiden brukt på fordeling av plasser kan frigjøres til annet arbeid i forbindelse med planlegging av barnehageåret. Løsningen Visma Flyt Barnehage Optimert Opptak sikrer at du ivaretar alle lovpålagte krav og barnehagens vedtekter, samtidig som flere foresatte får oppfylt førstevalget sitt. Som en bonus skjer forslag til fordeling på rekordtid, noe som frigir tid, enten dere vil ha lengre søknadsfrister for innbygger, eller bedre tid til å planlegge barnehageåret

Les mer om barnehageopptak »

Effektiv kommunikasjon i Min Barnehage appen

Dialogen med hjemmet og den daglige oppfølgingen i barnehagen har aldri vært enklere. Beskjeder som normalt blir gitt muntlig eller på lapper samles digitalt, og man har full oversikt over barna og avdelingene i en funksjonsrik og brukervennlig app.

Les mer om kommunikasjon med barnehage-appen »

Samhandling i Visma Flyt Barnehage

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling, forebygge eller gjøre tidlig intervensjon, særlig for barn med spesielle behov. Den daglige kommunikasjonen med foresatte finner sted i appen Min Barnehage. Når det gjelder informasjon og data av sensitiv art skal dette av sikkerhetsmessige årsaker ikke håndteres i barnehagens administrasjonssystem og apper. I Visma har vi to verktøy barnehagen kan benytte for behandling av saker av sensitiv art og samhandling rundt barn med sammensatte behov og utfordringer, Flyt Samspill og Flyt Sikker Sak. 

Les mer om våre løsninger for tidlig innsats og tverrfaglig samhandling her »

Sikkerhet i Visma Flyt Barnehage

Personvernet til både barna, foresatte, ansatte og andre brukere er viktig for oss. Man kan være trygg på at Visma Flyt Barnehage til enhver tid er oppfyller nasjonale standarder og krav til sikkerhet.

Les mer om sikkerhet »

Barnehagesystem med fakturering

Den administrative jobben rundt fakturering gjøres med noen få tastetrykk i Visma Flyt Barnehage. Løsningen hensyntar variabler, moderasjoner og legger til rette for mest mulig automatisering slik at du får frigjort tid.

Les mer om fakturering »

Integrasjoner i Visma Flyt Barnehage

Visma Flyt Barnehage integreres mot nasjonale felleskomponenter og øvrige løsninger som er nødvendige for å sikre høy datakvalitet og automatikk i kommunens arbeidsprosesser. Man skal så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Les mer om integrasjoner »

Barnehageadministrasjon som ivaretar dine behov

Enten du jobber administrativt, som styrer eller har andre roller er det mange oppgaver barnehageadministrasjonen må forholde seg til. Barnehagene skal både gjennomføre opptak, rapportere, fakturere, dokumentere utvikling og mye mer. Med Visma Flyt Barnehage har kommunen et helhetlig barnehagesystem, som samler både de administrative og de daglige gjøremålene i en moderne skyløsning.

God støtte for koordinering og samordning

Med Visma Flyt Barnehage kan kommunen tilby et selvbetjent og transparent barnehageopptak. Løsningen forenkler vesentlig saksbehandlingen og kommunikasjon med søker. Barnehagesystemet gir god støtte for koordinering og samordning på tvers av barnehagene, samtidig som alle prosesser dokumenteres og arkiveres.

Som styrer i barnehagen får man det faglige arbeidet dokumentert og arkivert på individ og gruppenivå.

Som foresatt kan man engasjere seg i barnets hverdag gjennom mobile løsninger. Daglig kommunikasjon, samtykker og fraværsføringer er kun et tastetrykk unna.

Visma Flyt Barnehage ivaretar alle behovene for barnehageadministrasjon.

 • Barnehageopptak
 • Kommunikasjon
 • Samhandling
 • Sikkerhet
 • Fakturering
 • Ressursstyring
 • Integrasjoner

Les mer om egenskapene

Optimert barnehageopptak

Hvert år bruker alle norske kommuner store ressurser på å gjennomføre barnehageopptaket. Det er en komplisert kabal som skal løses når foresattes ønsker skal imøtekommes, samtidig som tildelingen ivaretar nasjonalt reglement og barnehagens vedtekter. Med optimert opptak sikrer du kvaliteten i opptaket. Løsningen sikrer at du ivaretar alle krav samtidig som flere foresatte vil få oppfylt førstevalget sitt. Som en bonus skjer forslag til fordeling på rekordtid, noe som frigir tid, enten dere vil ha lengre søknadsfrister for innbyggerne, eller bedre tid til å planlegge barnehageåret.

Les mer om optimert opptak

Fra silo til samhandling

Barnehagen er en fantastisk arena for opplevelser, fellesskap og mestring. For at hvert enkelt barn skal ha like muligheter kreves det at de som jobber i barnehagen har fokus på tidlig innsats. Noen ganger har barn behov for ekstra støtte fra flere instanser med påfølgende behov for koordinering og samhandling. Forskning viser at tidlig innsats er en av de viktigste suksessfaktorene for barn, noe som underbygger barnehagens enorme betydning for barna og samfunnet som helhet.

Visma Flyt Barnehage er en del av en helhetlig oppvekstportefølje som møter dagens krav til samhandling, digitalisering, selvbetjening og mobilitet. Visma leverer løsninger innen PP-tjenesten, barnevernet, skole og helsestasjon. Tverrfaglig samarbeid rundt barn er av økende betydning, med behov for god samhandling mellom ulike instanser. Dersom man tidlig kan identifisere eventuelle utfordringer som barn står ovenfor, har man større mulighet til å sette inn gode tiltak. Visma sin brede satsning på hele oppvekst sektoren skaper et godt grunnlag for en slik samhandling. Vi har også utviklet en topp moderne mobiltilpasset samarbeidsplattform med navn Visma Flyt Samspill. Dette er en tverrfaglig løsningen for kommunen der samhandling på tvers av tjenester står i fokus.

Samhandling og samspill i barnehagen

Visste du at?

 • Ca 3% av barn i barnehagen får bistand fra PPT
 • Ca 4% av barn opp til 22 år mottar tjenester fra barnevernet 
 • Ca 11% av elever i 10.klasse får bistand fra PPT
 • Ca 15% av elever mellom 14 og 19 år har utfordringer med psykisk helse 
 • Ca 27% av elever fullfører ikke videregående skole

Kilde: GSI, SSB

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »