Visma Flyt Barnehage produktikonNytt og innovativt barnehagesystem

Visma har i mer enn 20 år arbeidet tett med barnehager gjennom løsningen Visma Oppvekst Barnehage. Nå har vi tatt et stort og viktig steg. Vi har utført en fullstendig modernisering og lansert en innovativ og skybasert løsning som heter Visma Flyt Barnehage.

Visma Flyt Barnehage er et barnehagesystem som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager. Løsningen bidrar til enklere samarbeid med skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester, skole og andre støttefunksjoner.

Barnehageplass fordeling gjort på sekunder

NYHET!

Optimert barnehageopptak

Hvert år bruker alle norske kommuner uker, ja kanskje måneder, på å gjennomføre barnehageopptaket. Med Optimert Opptak kan fordelingen gjennomføres på sekunder og samtidig hensynta både barnehagenes vedtekter og foreldrenes ønsker for barna.

Les mer om optimert opptak »

Barnehageopptak i Visma Flyt Barnehage

Ha full kontroll over søknader, endringer, kapasitet i barnehagene, tildelinger, svar og andre administrative prosesser digitalt, samlet i ett og samme system.

Les mer om barnehageopptak »

Effektiv kommunikasjon i Min Barnehage appen

Dialogen med hjemmet og den daglige oppfølgingen i barnehagen har aldri vært enklere. Beskjeder som normalt blir gitt muntlig eller på lapper samles digitalt, og man har full oversikt over barna og avdelingene i en funksjonsrik og brukervennlig app.

Les mer om kommunikasjon med barnehage-appen »

Samhandling i Visma Flyt Barnehage

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling, forebygge eller gjøre tidlig intervensjon, særlig for barn med spesielle behov. Visma Flyt Barnehage sørger for at disse prosessene håndteres trygt og effektivt.

Les mer om samhandling »

Sikkerhet i Visma Flyt Barnehage

Personvernet til både barna, foresatte, ansatte og andre brukere er viktig for oss. Man kan være trygg på at Visma Flyt Barnehage til enhver tid er oppfyller nasjonale standarder og krav til sikkerhet.

Les mer om sikkerhet »

Barnehagesystem med fakturering

Den administrative jobben rundt fakturering gjøres med noen få tastetrykk i Visma Flyt Barnehage. Løsningen hensyntar variabler, moderasjoner og legger til rette for mest mulig automatisering slik at du får frigjort tid.

Les mer om fakturering »

Ressursstyring i Visma Flyt Barnehage

En løsning som tilrettelegger for at barnehagen har rett bemanning til enhver tid er essensielt for å ivareta både barnas og de ansattes behov. Med Visma Flyt Ressursstyring har du full kontroll over ressursstyringen.

Les mer om ressursstyring »

Integrasjoner i Visma Flyt Barnehage

Visma Flyt Barnehage integreres mot nasjonale felleskomponenter og øvrige løsninger som er nødvendige for å sikre høy datakvalitet og automatikk i kommunens arbeidsprosesser. Man skal så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Les mer om integrasjoner »

Visste du at?

  • Ca 3% av barn i barnehagen får bistand fra PPT
  • Ca 4% av barn opp til 22 år mottar tjenester fra barnevernet 
  • Ca 11% av elever i 10.klasse får bistand fra PPT
  • Ca 15% av elever mellom 14 og 19 år har utfordringer med psykisk helse 
  • Ca 27% av elever fullfører ikke videregående skole

Kilde: GSI, SSB

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »