Digitalt arkiv - et arkivsystem i sikker sone

Med et digitalt arkiv som Visma Samhandling Arkiv, får din kommune eller virksomhet et arkivsystem for elektronisk arkivering i sikker sone. Digitalt arkiv er enkelt og brukervennlig, og erstatter dagens papirarkiv. Arkivløsningen leverer ferdige koblinger mellom fagsystem og arkivkjerne. Dermed kan saksbehandler bruke fagløsningene på samme måte som tidligere, mens arkivering skjer elektronisk.

Kommunene har blant annet ansvar for skole, barnevern, sosial-, helse- og omsorgstjenester. Kommunale arkiver brukes for eksempel til å dokumentere barnevernets håndtering av overgrepssaker. De viser oppfølgingen hver enkelt elev fikk i grunnskolen, og hvordan pleietrengende blir ivaretatt. Med Visma Samhandling Arkiv og kobling til de ulike fagsystemene i kommunen får ansatte en mer effektiv hverdag. Visshet om at all arkivering skjer trygt i henhold til lover og regler.

Bestill gratis demovisning

Visma Samhandling Arkiv på 1-2-3

Med Visma Samhandling Arkiv får du:

  • Sikker lagring av sensitiv data
  • Forbedret samhandling
  • Økt effektivitet og kvalitet
  • Noark 5-godkjent løsning

Ta kontakt for mer informasjon

Kundereferanse: NAV Gjesdal

En digital arkivløsning for dokumenter i sikker sone, gjør hverdagen tryggere og mer effektiv for Gjesdal kommune.

Bestill en nærmere titt på løsningen

Digitalt arkiv fordeler

Visma Samhandling Arkiv effektiviserer hele arkiveringsprosessen med elektronisk saksbehandling og leverer ferdige koblinger mellom fagsystem og arkivkjerne.

Digitalt arkiv i sikker sone

Med Visma Samhandling Arkiv får kommunene et trygt og digitalt arkiv i sikker sone. Løsningen er den første på markedet som er godkjent etter Noark 5-standarden. Visma Samhandling Arkiv er en enkel og brukervennlig løsning og erstatter dagens papirarkiv fullt ut. Som en del av løsningen inngår også skanning av inngående dokumenter.

Integrert med eksisterende løsninger

Vi er eksperter på saksbehandling i de enkelte fagsystemene. I dag er integrasjoner mellom fagsystem og arkiv komplisert og ressurskrevende. Med Visma Samhandling Arkiv får dere en frittstående arkivkjerne som leveres ferdig koblet og integrert mot fagsystemene. Vi tar fullt ansvar for dataflyten mellom fagsystemene og den frittstående arkivkjernen. Arkivkjernen er åpen og kan også integreres mot andre leverandørers fagløsninger

Automatiserte prosesser

Med Visma Samhandling Arkiv skjer fortsatt all saksbehandling i fagsystemene, men dataen blir automatisk lagret i digitalt arkiv. Dermed slipper saksbehandler å kopiere, skrive ut og postlegge.

Effektiviserende og verdiskapende

Med Visma Samhandling Arkiv trenger ansatte ikke lenger skrive ut en bunke kopier av viktige dokumenter. Bruken av papirkopier begrenses dermed betydelig for kommunen, samtidig som miljøet spares. Med digitalt arkiv minsker risikoen for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie betydelig. Søkefunksjonaliteten i løsningen gjør at ansatte sparer mye tid, ved at de enkelt får tilgang til informasjonen man trenger der og da.

 

 Utfordringer ved dagens situasjon

I 2010 utga Riksrevisjonen en rapport som avdekket at svakhetene ved elektroniske og papirbaserte arkiver over hele Norge svekker innbyggernes rettssikkerhet. I den forbindelse sa Riksrevisor Jørgen Kosmo:

Situasjonen er særlig kritisk for systemene som brukes til å støtte saksbehandlingen på de ulike fagområdene i kommunesektoren.

Utfordringer kommunene i dag møter er blant annet at det brukes mye tid og ressurser på arkivering og manuelle rutiner. Informasjonen er lite tilgjengelig etter at arkiveringsprosessen er gjennomført. I tillegg er det en betydelig risiko for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie. Dette betyr at en stor del av vår nære historie er i ferd med å bli borte.

Bestill gratis demovisning

Bestill uforpliktende demo

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59