Effektiv registrering og rapportering i voksenopplæring

Visma Voksenopplæring er en fagløsning som administrerer undervisning av asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, betalingselever, grunnskole for voksne og de med behov for annen spesialundervisning fra voksenopplæringen.

Løsningen er integrert både med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og Visma Flyktning. I praksis betyr dette at nye elever kan innhentes direkte fra NIR-registeret, eller fra Visma Flyktning. På denne måten slipper man mye registreringsarbeid hos voksenopplæringen.

I Visma Voksenopplæring kan man blant annet administrere grupper og elever, kartlegge elevene, skrive en IOP, fatte alle typer vedtak om norsk eller grunnskole og utarbeide en timeplan for eleven bestående av ulike kurs og tiltak. Lærerne fører også fravær for sine grupper i løsningen. Man kan også loggføre elevsamtaler og sende grupper av elever sms eller e-post om at lærer er syk med mere.

På grunn av krigen i Ukraina har det allerede kommet mange og det forventes fortsatt betydelig tilstrømning av ukrainske flyktninger til Norge. Det betyr at det vil være stort ekstra behov for norskopplæring til de krigsrammede som kommer til Norge. For at voksne innvandrere skal bosettes i Norge, lære seg norsk språk og få kunnskap om det norske samfunnet, skal kommunene tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap hos voksenopplæringen.

Elektronisk rapportering til NIR både av vedtak, spor og språk, deltakertimer og fravær, effektiviserer og forenkler pålagt rapportering.

For mer informasjon, ta kontakt med oss.

Lærer ved voksenopplæringen står og holder et nettbrett. Han bruker Visma Voksenopplæring for administrasjon av undervisningen og elevene sine.

5 gode grunner for å velge Visma Voksenopplæring

  • Hjelper deg å følge lover og sikrer kvalitet i arbeidet
  • Reduserer manuell registrering og inneholder de maler, skjemaer og rapporter dere trenger
  • Gir full oversikt over elevenes kompetanse, planer, timer og rettigheter
  • Saksbehandling og dokumentasjon over elevene er tilgjengelig digitalt
  • Gir effektiv NIR-rapportering, samt frigjør tid for lærerne

 

Gratis webinar Visma Voksenopplæring
Få gratis og uforpliktende demovisning av Visma Voksenopplæring

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59