Et skreddersydd fagsystem for saksbehandling i barnevernet

Barnevernet ivaretar de mest sårbare barna i samfunnet. Deres primære mål er å beskytte barn mot omsorgssvikt og skape et trygt og stabilt miljø der barnet kan vokse og utvikle seg. Visma Flyt Barnevern understøtter de høye kravene til saksbehandling i barnevernet; informasjonsbehandling og dokumentasjon om barn og familier. I tillegg trengs verktøy for å blant annet administrere og følge opp barnevernssaker, analyse og rapportering, og kommunikasjon og samarbeid. 

Vår visjon er at fagløsningen skal være det mest moderne fagsystemet for saksbehandling i det kommunale barnevernet som møter dagens og morgendagens utfordringer i tjenestene. Flyt Barnevern gir kommunene den IT-løsningen de trenger, slik at barn og familier får hjelp som virker, til rett tid.

Innføringen av Visma Flyt Barnevern i norske kommuner startet i 2022.

Et verktøy som ivaretar alle deler av barnevernets saksbehandlingsprosesser

Arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet er preget av stor informasjonsmengde, kritisk informasjon, høyt tids- og arbeidspress og omfattende dokumentasjonskrav. Derfor er det helt vesentlig for det kommunale barnevernet at fagsystemet er intuitivt å bruke. Det kreves også at systemet gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Flyt Barnevern tilfredsstiller behovene og støtter opp om den nye hverdagen til ansatte. Løsningen ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen i barnevernet, med tilhørende maler, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk. Med fagløsningen får ledere et verktøy til å overvåke arbeidsflyt, kontrollere frister og hente ut statistikk og nøkkeltall. Fagsystemet benytter også alle komponentene som kommer ut av det statlige prosjektet DigiBarnevern.

 

Få med deg siste nytt om Flyt Barnevern
Meld deg på nyhetsbrevet

 

Funksjoner

Dette er noen av funksjonene du får i Visma Flyt Barnevern.

Prosessdrevet arbeidsflyt

Flyt Barnevern legger opp til en prosessdrevet arbeidsflyt som fører ansatte i barnevernet intuitivt gjennom gangen i en barnevernssak, og får god arbeidsstøtte og oversikt i saken. Med Flyt Barnevern står barnevernets samhandling med barn, familier og samarbeidspartnere sentralt, slik at alle parter kan involveres tidlig i prosessen.

Informasjonssikkerhet

Flyt Barnevern oppfyller krav til GDPR og normen for informasjonssikkerhet, og har høyeste nivå av sikker pålogging og finmasket tilgangsstyring. Visma har mangeårig kompetanse på sikkerhet/personvern, velprøvde planer og rutiner, sikkerhetsdokumentasjon og egne monitoreringsverktøy som skal passe på at personsensitive data i fagløsningen ikke kommer på avveie.

DigiBarnevern

Dere får tilgang til alle de statlige DigiBarnevern komponentene:

 • Nasjonal Portal for bekymringsmeldinger Innbyggertjenester
 • Barnevernfaglig kvalitetssystem
 • Rapporteringsbank.
  Les mer »

Forebyggende arbeid

Tverrfaglig samarbeid

Flyt Barnevern gir en unik mulighet for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon mellom hjelpeinstansene rundt barnet og familien, gjennom en integrasjon til Flyt Samspill.

 • Det tar mindre tid for barn og familier å få den hjelpen og oppfølgingen de trenger, der de trenger det
 • Klientene bruker mindre tid på å komme i kontakt med relevante kontaktpersoner
  Muliggjør utveksling av kompetanse mellom ulike hjelpeinstanser
 • Ansvarliggjør fagpersonene rundt barnet og familien og sikrer større fortgang i oppfølgingen
 • Øker brukermedvirkningen i oppfølgingsarbeidet og gir mer fornøyde brukere
 • De ulike plantypene er tilpasset behovet de skal dekke og kommer med passende maler
 • Gjør det enklere for kommunen å se statistikk på hvor mange brukere i kommunene som følges opp innenfor de ulike fagområdene. Les mer »

Tidlig innsats

Barnevernsreformen legger opp til at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, og at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Barneverntjenesten vil kunne ha behov for å dokumentere arbeid i tverrfaglige forebyggende team, informasjonsvirksomhet på skoler og på foreldremøter i barnehagen, eller opplæring av andre instanser i kommunen.

Barneverntjenesten vil ha mulighet til å dokumentere og arkivere alt forebyggende arbeid som de utfører i kommunen, på en enkel og sikker måte. Slik bistår Flyt Barnevern i å imøtekomme føringer fra Barnevernsreformen. Les mer »

Forenklet kommunikasjon

eSignering

Med eSignering kan barnets familie eller eksterne fagpersoner signere dokumenter som krever dette elektronisk. Dette forenkler blant annet innhenting av samtykke, godkjenning av referater og tiltaksplaner m.m.

Kalenderfunksjonalitet og SMS

Integrasjon mot Outlook-kalender gir deg mulighet til å opprette avtaler i Flyt Barnevern og få oversikt over egen kalender i fagsystemet. Av hensyn til personvernet, er avtaler i Outlook anonymisert. Det er også mulig å få tilgang til andres kalendere eller alle avtaler knyttet til et barn. Når kontaktpersonen kaller inn til et møte kan innkallingen sendes ut via SMS og/eller digital post, og kan også brukes for å sende påminnelse om avtalen, eller endre og avlyse avtaler.

Ledelses- og styringsverktøy

Nøkkeltall

Nøkkeltall gir informasjon om meldinger, undersøkelser, tiltak, planer og evalueringer, og gir en god oversikt over oppgaver og gjøremål for enklere selvadministrasjon.

Flyt Barnevern legger opp til muligheten for å selv velge hvilke nøkkeltall du ønsker å følge opp for din tjeneste eller avdeling. Som leder i barnevernet får du oversikt over driften i tjenesten og viktig informasjon om hvordan tjenesten ligger an i forhold til frister og lovkrav. Slik får ledere god oversikt til å følge opp avvik, ansatte og iverksette nødvendige tiltak. 

Uttak av rapporter og statistikk

Med Flyt Barnevern får du mulighet til å skreddersy din egen statistikk. Dette gjør du ved å velge hvilke opplysninger du ønsker en visning av. Det er mulig å lagre ulike visninger og gjøre disse tilgjengelige for andre ansatte. 

Det er også mulig å lagre visninger som gjøres tilgjengelige for virksomhetsledere/politikere eller andre. Denne delen av løsningen er anonymisert slik at man kan ha tilgang til statistikk utenfor selve tjenesten.

Automatisering

Elektronisk arkivering

En frittstående arkivdel for barneverntjenesten leveres ferdig koblet og integrert mot Flyt Barnevern, for sikker digital arkivering av sensitive data fra løsningen. Vi vil også kunne tilby integrasjon mot KS Fiks Arkiv.

Når du ferdigstiller et dokument i Flyt Barnevern, arkiveres dokumentet automatisk i kommunens digitale arkivdel for barnevernet. Ansatte i barnevernet unngår dermed fysisk arkivering og kan frigjøre tid til andre oppgaver. Dette er like effektivt som plass - og miljøbesparende for barnevernet og kommunen. Les mer »

Elektronisk post

All oversendelse og mottak av post skjer elektronisk. Post kan sendes og mottas elektronisk med vedlegg gjennom KS SvarUt og SvarInn. Les mer »

Automatisert remittering

Med Flyt Barnevern Autopay kan barneverntjenesten sende og motta transaksjoner mellom Flyt Barnevern og banken. Denne tjenesten forenkler og forkorter arbeidet med utbetalinger på en sikker måte. Les mer »

Se live demovisninger

I nettseminarserien kan du se live demovisninger av mange funksjoner i fagløsningen.

Få gratis tilgang her

Håndtering av administrative saker

Barnevernet har behov for sikker håndtering av personsensitive opplysninger som ikke tilhører kjerneprosessene i barnevernet, og som derfor ikke skal registreres inn i saksmappen til barnet. Visma Flyt Barnevern ivaretar behovet for å dokumentere dette arbeidet. Dette kan eksempelvis være: 

 • Dokumentasjon av godkjenning av fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner
 • Dokumentasjon av forebyggende og tverrfaglig samarbeid fra eksempelvis ressursteam og ansvarsgrupper
 • Tiltaksarbeidere, miljøterapeuter, familieteam og tilsynspersoner har et sikkert sted å dokumentere sitt arbeid.
 • Dokumentasjon, saksbehandling og oppfølging på det kommunale barnevernets egne boliger og institusjoner (ikke private eller statlige institusjoner).

Visma er din kompetansepartner

Over flere tiår har Visma levert fagsystem til barneverntjenestene i norske kommuner. Vi kjenner barneverntjenestene og utfordringene som i kommunene hver dag står i. Som kompetansepartner jobber vi sammen med kommunene for å finne gode løsninger på disse utfordringene, enten de er strukturelle, organisatoriske og/eller praktiske. 

Våre konsulenter som er ute hos barneverntjenestene har detaljert kunnskap om barneverntjenestenes organisering, og har forståelse for store og små utfordringer i det praktiske arbeidet i barnevernet. 

I dag får mange barneverntjenester oppfølging av våre konsulenter gjennom ulike rådgivningstjenester. Fagkonsulentene som jobber hos oss, og for dere, har inngående kunnskap, utdanning og arbeidserfaring fra barneverntjenestene. De vet hvor skoen trykker. I tillegg jobber konsulentene kontinuerlig med å opprettholde kompetanse og oppdatere seg på barnevernfeltet. 

Som en del av Visma tar konsulentene del i et bredt fagmiljø som består av erfarne fagpersoner fra ulike fagtjenester i førstelinjen. Som kompetansepartner, gir dette oss mulighet til å bistå kommuner på tvers av fagområder, og sammen tilrettelegge for enklere tverrfaglig samarbeid.

Med Visma som kompetansepartner får dere:

 • Bistand fra fast ansatte fagkonsulenter med relevant utdanning og arbeidserfaring fra barnevernet
 • Implementering og support utføres av våre fagkonsulenter
 • Et fagmiljø som er kontinuerlig oppdatert på lovverket
 • Forståelse av store og små utfordringer i barnevernet
 • Detaljkunnskap om organisering av ulike barneverntjenester
 • Vi finner tilpassede løsninger sammen med våre kunder
 • Tett samarbeid med myndigheter og barneverntjenester
 • Vi tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid gjennom enkel informasjonsflyt mellom kommunale tjenester med Flyt Samspill
 • Lang erfaring med utvikling, drift og implementering av skyløsninger i alle kommunene i Norge  

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre. Er du allerede kunde, logg deg inn i Community så får du god hjelp der.

Profilbilde Hanne Lunner Barlie

Hanne Lunder Barlie

Profilbilde Helga Bø

Helga Bø

Profilbilde Kristi Kaldheim

Kristi Kaldheim

Profilbilde Geir Ove Riksfjord

Geir Ove Riksfjord

Profilbilde Stine Jæger Ygemar

Stine Jæger Ygemar

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »