Effektiviserer dine arbeidsprosesser

Ressursstyring kan ofte oppleves som både tidkrevende og frustrerende. Med våre løsninger slipper du dette. Et godt ressursstyringssystem kan forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for dine ansatte samtidig som du optimaliserer driften av virksomheten.

I virksomheter der de ansatte jobber skift eller turnus, har man ofte et stort behov for et ressursstyringssystem. Visma leverer i dag løsninger til blant annet sykehus, kommuner, industri, transport og en rekke andre bransjer der arbeidsdagene er mer komplekse enn åtte til fire.

I det norske markedet tilbyr vi hele tre løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang.

Riktig ressursstyringssystem kan spare penger

Norge har høye arbeidskraftkostnader i en global målestokk. Vi ligger også på topp når vi sammenligner med våre handelspartnere.

Kostnadene relatert til arbeidskraft i enkelte norske virksomheter kan utgjøre så mye som 70 - 80 % av de totale utgiftene. Da sier det seg selv at god planlegging og styring av arbeidsstokken er avgjørende for den totale økonomien i virksomheten.

Få full oversikt over all ressursbruk i virksomheten

Våre systemer for ressursplanlegging håndterer alle former for skiftplaner og turnusordninger. Løsningene sikrer totaloversikten du trenger over tilgjengelige ressurser, og forenkler oppfølgingen av daglig arbeidstid.

Du får raskt oversikt over hvilke konsekvenser bruk av de ulike vikarene vil utløse for lønnsutbetalingen, og hvorvidt de utløser overtid eller ikke. Du vil dermed få bedre styring av personalkostnadene og kan utarbeide den mest lønnsomme arbeidsplanen.

Systemene vil også sikre at lov og avtaleverk er ivaretatt. Du varsles før du tildeler en vakt til en som er i risikosonen for å bryte arbeidstidsbestemmelsene.

Oppdatert på arbeidsmiljøloven

Det norske arbeidslivet er gjenstand for betydelig regulering gjennom lov- og avtaleverk. Både arbeidsgivere og arbeidstakere er opptatt av at lovverket etterleves, og Arbeidstilsynet sørger for rapportering og oppfølging. 

Kvinnelig ressursstyringsansvarlig som ser i kameraet

Det er viktig å overholde bestemmelsene for arbeidstid i Arbeidsmiljøloven (AML). Det er derfor et behov for systemer som hensyntar loven. både under planleggingen av arbeidet, gjennom den daglige styringen, og i avvikshåndteringen. Våre løsninger ivaretar dette på en trygg og god måte.


Se webinar: Dette må du vite om arbeids­miljøloven

La de ansatte planlegge sin egen tilgjengelighet

Våre løsninger for ressursplanlegging tilrettelegger informasjon slik at ansatte og vikarer kan holde seg oppdatert på eget arbeidsforhold. Alt av arbeidsplan, vaktoversikt, timelister, avspasering, ferie og fravær er til enhver tid oppdatert.

Løsningene gjør det også mulig for vikarer å «shoppe» egne vakter. De melder interesse på web, og kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via app, SMS og mail. Når en har fått tildelt vakter, oppdateres egen arbeidsplan automatisk.

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid.

Usikker på hvilken løsning som passer din virksomhet?

Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Øk kvaliteten på timelistene

Våre systemer for ressursplanlegging kan sømløst integreres med din virksomhets kjernesystemer innenfor lønn og HR og forbedre timelisteplanleggingen. Når vaktene er gjennomført havner timene automatisk i timelisten, riktig beregnet og integrert til lønnssystemet. Ved å gjenbruke data og unngå manuell dobbeltregistrering, minimerer man også feilkilder.

Enkel oversikt over variabel lønn

Gjennom tariffsystemet etableres en rekke ulike avtaler som inneholder til dels komplekse betingelser for beregning av kompensasjon. Dette danner grunnlaget for løpende utbetaling av variabel lønn til arbeidstakerne, og dermed også kostnadene for arbeidsgiver. 

Det er viktig å ha en IT-løsning som synliggjør bemanningskostnadene overfor beslutningstakere. Et godt ressursstyringssystem vil gjøre dette gjennom planlegging og daglig styring, og samtidig sørge for korrekt og dokumentert beregning av variabel lønn.

Få orden på nøkkeltallene

Våre løsninger innenfor ressursstyring tilbyr styringsverktøy som gjør det enkelt å samle data på tvers av organisasjonen. Arbeidsplanene sjekkes også mot identifiserte behov registrert i bemanningsplaner, og lovlighet opp mot både interne regler og arbeidsmiljøloven.

Med tilpassede rapporter i sanntid kan du enklere fange opp avvik på et tidlig tidspunkt. Du får kontrollen og innsikten du trenger for å optimalisere driften av din bedrift.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Relevante artikler

Hva er egentlig et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Et godt system for å planlegge ressurser og arbeidskraft kan hjelpe din bedrift med å bli mer effektiv, spare kostnader og enklere følge lover og avtaler. Men hvordan fungerer systemet egentlig, og hva betyr det for din bedrift?

5 tips til en bedre ferieavvikling

Slik får du bedre oversikt over ferieplanlegging i din bedrift. Har du et system som bistår deg med å fordele ferie etter riktige prinsipper og lover?

Ressusstyring

Enklere arbeidshverdag med mobilappen GatGo

Sarpsborg kommune har kommet langt i å utnytte digitale verktøy for å effektiviserer og forenkler arbeidshverdagen til de ansatte. De var tidlig ute med å ta i bruk mobilappen GatGo som gir bedre kontroll og oversikt over kommunens ressursplanlegging.

felles system for ressursstyring i skolen

Felles system for ressursstyring i skolen

Flere skoler har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. Les hvordan.