Effektiviserer dine arbeidsprosesser

Ressursstyring kan ofte oppleves som både tidkrevende og frustrerende. Med våre løsninger slipper du dette. Et godt ressursstyringssystem kan forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for dine ansatte samtidig som du optimaliserer driften av virksomheten.

I virksomheter der de ansatte jobber skift eller turnus, har man ofte et stort behov for et ressursstyringssystem. Visma Enterprise leverer i dag løsninger til blant annet sykehus, kommuner, industri, transport og en rekke andre bransjer der arbeidsdagene er mer komplekse enn åtte til fire.

Ressursstyring ikon menneske

Våre systemer for ressursplanlegging håndterer alle former for skiftplaner og turnusordninger

 

Ressursstyring gir totaloversikt ikon

Løsningene sikrer totaloversikten du trenger over tilgjengelige ressurser

 

Ressursstyring forenkler ikon

Enkle system for ressursstyring forenkler oppfølgingen av daglig arbeidstid

 

full oversikt over all ressursbruk

Med våre ressursstyring- og planleggingssystemer kan du enkelt administrere alle typer skiftplaner og turnusordninger, og ha full oversikt over tilgjengelige ressurser. Vi forenkler også oppfølgingen av daglig arbeidstid, slik at du kan bruke tiden på det som er viktigst.

Du får raskt oversikt over hvilke konsekvenser bruk av de ulike vikarene vil utløse for lønnsutbetalingen, og hvorvidt de utløser overtid eller ikke. Du vil dermed få bedre styring av personalkostnadene og kan utarbeide den mest lønnsomme arbeidsplanen.

Systemene vil også sikre at lov og avtaleverk er ivaretatt. Du varsles før du tildeler en vakt til en som er i risikosonen for å bryte arbeidstidsbestemmelsene.

Oppdatert på arbeidsmiljøloven

Det norske arbeidslivet er gjenstand for betydelig regulering gjennom lov- og avtaleverk. Både arbeidsgivere og arbeidstakere er opptatt av at lovverket etterleves, og Arbeidstilsynet sørger for rapportering og oppfølging. 

Det er viktig å overholde bestemmelsene for arbeidstid i Arbeidsmiljøloven (AML). Det er derfor et behov for systemer som hensyntar loven. både under planleggingen av arbeidet, gjennom den daglige styringen, og i avvikshåndteringen. Våre løsninger ivaretar dette på en trygg og god måte. Se webinar: Dette må du vite om arbeids­miljøloven

Ressursstyring ressurs

Ressursstyringssystem kan spare penger

Norge har høye arbeidskraftkostnader i en global målestokk. Vi ligger også på topp når vi sammenligner med våre handelspartnere.

Kostnadene relatert til arbeidskraft i enkelte norske virksomheter kan utgjøre så mye som 70 - 80 % av de totale utgiftene. Da sier det seg selv at god planlegging og styring av arbeidsstokken er avgjørende for den totale økonomien i virksomheten.

De ansatte setter sin tilgjengelighet

Våre løsninger for ressursplanlegging tilrettelegger informasjon slik at ansatte og vikarer kan holde seg oppdatert på eget arbeidsforhold. Alt av arbeidsplan, vaktoversikt, timelister, avspasering, ferie og fravær er til enhver tid oppdatert.

Løsningene gjør det også mulig for vikarer å «shoppe» egne vakter. De melder interesse på web, og kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via app, SMS og mail. Når en har fått tildelt vakter, oppdateres egen arbeidsplan automatisk.

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid. I det norske markedet tilbyr vi flere løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang.

Ta kontakt med oss så finner vi riktig løsning for ressursstyring tilpasset din virksomhet.

Illustrasjon timeplanlegging og vikarhåndtering

Ressursplanlegging for skoler

Digital timeplanlegging og vikaradministrasjon forenkler hverdagen for skoleledelse, lærere og vikarer.

Visma Flyt Timeplan

Usikker på hvilken løsning som passer din virksomhet?

Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Øk kvaliteten på timelistene

Våre systemer for ressursplanlegging kan sømløst integreres med din virksomhets kjernesystemer innenfor lønn og HR og forbedre timelisteplanleggingen. Når vaktene er gjennomført havner timene automatisk i timelisten, riktig beregnet og integrert til lønnssystemet. Ved å gjenbruke data og unngå manuell dobbeltregistrering, minimerer man også feilkilder.

Enkel oversikt over variabel lønn

Gjennom tariffsystemet etableres en rekke ulike avtaler som inneholder til dels komplekse betingelser for beregning av kompensasjon. Dette danner grunnlaget for løpende utbetaling av variabel lønn til arbeidstakerne, og dermed også kostnadene for arbeidsgiver. 

Det er viktig å ha en IT-løsning som synliggjør bemanningskostnadene overfor beslutningstakere. Et godt ressursstyringssystem vil gjøre dette gjennom planlegging og daglig styring, og samtidig sørge for korrekt og dokumentert beregning av variabel lønn.

Få orden på nøkkeltallene

Våre løsninger innenfor ressursstyring tilbyr styringsverktøy som gjør det enkelt å samle data på tvers av organisasjonen. Arbeidsplanene sjekkes også mot identifiserte behov registrert i bemanningsplaner, og lovlighet opp mot både interne regler og arbeidsmiljøloven.

Med tilpassede rapporter i sanntid kan du enklere fange opp avvik på et tidlig tidspunkt. Du får kontrollen og innsikten du trenger for å optimalisere driften av din bedrift.

Spørsmål og svar

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!