Sikker journalføring for helsestasjoner

Visma Omsorg HsPro er et fremtidsrettet journalsystem for helsestasjoner. Den har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Utviklingen av journalsystemet er basert på helsetjenestens behov, og er i henhold til EPJ-standarden som sikrer kvalitet for både den ansatte på helsestasjonen og barnet/ungdommen.

Nå er også DigiHelsestasjon på plass som en tilleggstjeneste til HsPro, for ungdom og jordmortjenesten. DigiHelsestasjon sørger for digital samhandling mellom innbygger og helsestasjon, skolehelsetjenesten.

Funksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

 • Metode for gjennomføring av planlagt konsultasjonsforløp basert på veilederne innen helsetjenesten sikrer gode arbeidsprosesser
 • Timebok for alle ansatte
 • Fleksibel og generell journalmodul
 • Kobling mellom timebok og kontakt del med mulighet for rask oppdatering av informasjon
 • Tilgang til en rekke rapporter
 • Kommunikasjon mot SYSVAK
 • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet
 • HsKom - Elektronisk mottak av meldinger, samt SMS-påminnelse av timeavtaler
 • Tilleggsfunksjonaliteten Helseprofil 0-20 år, gir en rask og tydelig oversikt over barn og unges ulike helsetilstand

Kan vi ta den i bruk? Ta kontakt

Deljournaltyper

 • Helsestasjonstjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Ungdomshelsetjenesten
 • Svangerskapsomsorg
 • Utenlandsvaksinering
 • Flyktning
 • Smittevern
 • Fysioterapi
 • Generell journal

Tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

DigiHelsestasjon - Innbyggerdialog mellom helsestasjon og brukere

Driften av DigiHelsestasjon er i full gang. Tjenesten sørger for digital samhandling mellom digitalt aktiv innbygger og helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten.

DigiHelsestasjon sørger for at meldingsutveksling skjer trygt og enkelt, og den gir god oversikt over timeavtaler og kommunikasjon mellom innbygger og tjenesten. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever sikker innlogging. På den måten forsterker DigiHelsestasjon prinsippet om at tjenesten skal være lavterskel og lett tilgjengelig.

Varsling av timeavtaler og meldinger skjer på SMS og/eller e-post. Og den informative timeinnkalling gjør innbygger godt forberedt til konsultasjonen. DigiHelsestasjon åpner for muligheten til å sende meldinger til enkeltpersoner og/eller grupper.

Ved å ta i bruk DigiHelsestasjon, vil helsestasjonen få redusert antall telefonhenvendelser, og helsetjenesten unngår i større grad at innbygger ikke møter til avtalte timer uten å gi beskjed.

I likhet med prosjektet DigiHelse vil innbyggere bruke helsenorge.no til å kommunisere med helsestasjonstjenesten. Denne digitale løsningen integreres med de elektroniske pasientjournalene (EPJ) i kommunene.

 

Se gratis webinaropptak

Fordeler med et digitalt journalsystem for helsestasjonen

Sitat ikon - Visma HsPro

Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand.

Grethe Almenning
Rådgiver og systemkoordinator for Visma Oppvekst HsPro

 

Bergen kommune kommunevåpen

Intervju med helsestasjonen i Bergen kommune

Hva er bakgrunnen for prosjektet Visma Oppvekst Helseprofil 0-20 år?

En prosjektgruppe med leger, forskere, helsesøstre og spesialister har siden 2005 jobbet sammen med Bergen kommune for å utarbeide standarder for helseundersøkelse av barn og unge. Målet er å kunne oppfylle lovkrav i henhold til Kommunehelsetjeneste loven § 1-4, og få en strukturert registrering av data. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av data til forskning.

Hvordan har prosjektgruppen jobbet?

Med utgangspunkt i aktuelle veiledere for tjenesten og gjeldende lovverk, har prosjektgruppen gjort en utvelgelse av hvilke konsultasjoner som er viktig i forhold til barnets alder og utvikling.

Hvordan og på hvilke konsultasjoner gjøres undersøkelsen?

Helseundersøkelsen er laget for 9 konsultasjoner

 • 6 på helsestasjon
 • 6 uker helsesykepleier, 6 uker lege, 6 mnd helsesykepleier, 6 mnd lege, 2 år helsesykepleier, 2 år lege
 • 3 på skole
 • Skolestart helsesykepleier, Skolestart lege, Målrettet helseundersøkelse i skolehelsetjenesten – spesielt på ungdomsskolen for en nærmere kartlegging av elever.

Hvordan er prosjektet blitt mottatt hos helsesykepleier og lege?

Tilbakemeldingene fra helsesykepleiere og leger som har brukt helseundersøkelsene, er at dette er en god og hensiktsmessig endring av programmet. Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand. Bildene av helseundersøkelsen og det som skal gjøres der er selvforklarende og tydelige.

Hva er den videre planen for prosjektet?

Det jobbes for å få et rapporteringsverktøy som kan brukes til å belyse tjenesten og effekten av tiltaket. Nye skjema, 12 mnd. helsesykepleier og lege, og 4 år planlegges.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Nyhetsbildet – til forbedring av egen helsetjeneste

Det kommer stadig frem sterke historier i media om eldre som ikke får forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Det kommer også frem historier på hvordan ansatte varsler om uforsvarlige tjenester på sin arbeidsplass. Slike historier berører oss alle.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59