Et fremtidsrettet journalsystem for helsestasjoner. Visma Omsorg HsPro har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Utviklingen av programmet er basert på helsetjenestens behov og i henhold til EPJ-standarden som sikrer kvalitet for både den ansatte på helsestasjonen og barnet/ungdommen.

Visma Omsorg HsPro har støtte for elektronisk mottak og sending av meldinger, samt funksjonalitet for SMS-påminnelse på timeavtaler.

Fordeler med journalsystem for helsestasjonen

Sitat ikon - Visma HsPro

Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand.

Grethe Almenning
Rådgiver og systemkoordinator for Visma Oppvekst HsPro

 

Funksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

 • Metode for gjennomføring av planlagt konsultasjonsforløp basert på veilederne innen helsetjenesten sikrer gode arbeidsprosesser
 • Timebok for alle ansatte
 • Fleksibel og generell journalmodul
 • Kobling mellom timebok og kontakt del med mulighet for rask oppdatering av informasjon
 • Tilgang til en rekke rapporter
 • Kommunikasjon mot SYSVAK
 • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet
 • HsKom - Elektronisk mottak av meldinger, samt SMS-påminnelse av timeavtaler
 • Tilleggsfunksjonaliteten Helseprofil 0-20 år, gir en rask og tydelig oversikt over barn og unges ulike helsetilstand

Kan vi ta den i bruk? Ta kontakt »

Deljournaltyper

 • Helsestasjonstjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Ungdomshelsetjenesten
 • Svangerskapsomsorg
 • Utenlandsvaksinering
 • Flyktning
 • Smittevern
 • Fysioterapi
 • Miljørettet helsevern
 • Generell journal
 • Helseprofil

Tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

DigiHelsestasjon - Innbyggerdialog mellom helsestasjon og brukere

Utviklingen av DigiHelsestasjon er i full gang. Prosjektet skal ta kommunikasjonen mellom innbyggere og helsestasjons- og skolehelsetjenestene fra analoge til digitale kanaler. Dette gjør at innbygger slipper å ringe eller møte personlig opp for å kommunisere med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det vil også bli færre brev som sendes via post. Beregninger som er gjort anslår at helsetjenesten vil spare nesten 40 millioner kroner i året bare i redusert porto.

De nye digitale tjenestene gjør det mulig for innbygger å enkelt kommunisere med helsestasjonen på en måte som ivaretar personvernet. Innbyggerne skal få oversikt over avtaler de har med tjenesten og kunne avbestille disse, se vaksiner, og sende meldinger direkte til helsestasjonen.

I likhet med prosjektet Digihelse vil innbyggere bruke helsenorge.no til å kommunisere med helsestasjonstjenesten. Denne digitale løsningen integreres med de elektroniske pasientjournalene (EPJ) i kommunene.

Se gratis webinaropptak »

Bergen kommune kommunevåpen

Intervju med helsestasjonen i Bergen kommune

Hva er bakgrunnen for prosjektet Visma Oppvekst Helseprofil 0-20 år?

En prosjektgruppe med leger, forskere, helsesøstre og spesialister har siden 2005 jobbet sammen med Bergen kommune for å utarbeide standarder for helseundersøkelse av barn og unge. Målet er å kunne oppfylle lovkrav i henhold til Kommunehelsetjeneste loven § 1-4, og få en strukturert registrering av data. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av data til forskning.

Hvordan har prosjektgruppen jobbet?

Med utgangspunkt i aktuelle veiledere for tjenesten og gjeldende lovverk har prosjektgruppen gjort en utvelgelse av hvilke konsultasjoner som er viktig i forhold til barnets alder og utvikling.

Hvordan og på hvilke konsultasjoner gjøres undersøkelsen?

Helseundersøkelsen er laget for 9 konsultasjoner

 • 6 på helsestasjon
 • 6 uker helsesøster, 6 uker lege, 6 mnd helsesøster, 6 mnd lege, 2 år helsesøster, 2 år lege
 • 3 på skole
 • Skolestart helsesøster, Skolestart lege, Målrettet helseundersøkelse i skolehelsetjenesten – spesielt på ungdomsskolen for en nærmere kartlegging av elever.

Hvordan er prosjektet blitt mottatt hos helsesøster og lege?

Tilbakemeldingene fra helsesøstre og leger som har brukt helseundersøkelsene, er at dette er en god og hensiktsmessig endring av programmet. Bildene er oversiktlige og behagelige å jobbe med, og gir en god oversikt over barnets helsetilstand. Bildene av helseundersøkelsen og det som skal gjøres der er selvforklarende og tydelige.

Hva er den videre planen for prosjektet?

Det jobbes for å få et rapporteringsverktøy som kan brukes til å belyse tjenesten og effekten av tiltaket. Nye skjema, 12 mnd. helsesøster og lege, og 4 år planlegges.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59