Velferdsteknologi møter eldrebølgen

Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet.

Bo lenger hjemme

Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte. Velferdsteknologi er et “økosystem” av tekniske løsninger som i stor grad skal gjøre det enklere og tryggere for eldre å bo lenger hjemme. Sensorer plassert i hjemmet sørger for at varsler utløses dersom situasjoner oppstår hos en beboer som er avhengig av hjemmebaserte tjenester fra kommunen.

Produkter innen velferdsteknologien

epj pasientjournal

God oversikt over hendelser/journalnotat

Pasientopplysninger samlet på et sted. Skybasert, sikkert og brukervennlig EPJ system.

Les om Pasientjournalen »

ruteplanlegger for hjemmetjenesten

Automatisk ruteplanlegging for hjemmetjenesten

Mer forutsigbarhet, færre forsinkelser og bomturer. Pleierne får mer tid hos brukerne i en hektisk.

Les om Ruteplanleggeren »

Innbyggerdialog for hjemmetjenesten

Innbyggerdialog

Brukere/pårørende kommuniserer digitalt med ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk.

Les om Digihelse »

Mobil omsorg pasientdata registrering

Omsorg på farten

Webapplikasjonen gir fagarbeidere i kommunale pleie- og omsorgstjenesten, mulighet til å oppdatere pasient/brukerdata ute på oppdrag.

Les om Mobil Omsorg »

Løsning for håndtering av alarmer i responssentere

Håndtering av velferdsteknologi-alarmer

Responssentertjenesten gir bedre kontroll over alarmene og vil gjøre det mulig å respondere raskere og mer koordinert.

Les om Responssenter »

Eget økosystem med pasientjournalen

Som følge av sikker utveksling av data kan kommunen stå friere til å bygge sitt digitale økosystem innenfor pleie- og omsorgstjenester med Visma Flyt Omsorg som kjernesystem.

Visma er en sentral aktør innen kommunehelsetjenesten og skal tilrettelegge for effektiv anvendelse av velferdsteknologi i pasientjournalen Visma Flyt Omsorg. Visma samarbeider med flere sentrale leverandører av velferdsteknologiske løsninger og sørger for tett integrasjon med EPJ.

Les om pasientjournalen

Fakta om eldrebølgen

Eksempler på velferdsteknologi

Ulike former på velferdsteknologi

Mestre egen helse

Det er ikke bare snakk om eldre som mottar pleie, det er økning i antall kronikere og antall yngre som også er pleietrengende. Teknologi her kan for eksempel være måling av vekt, blodsukker, blodtrykk etc. hjemme, hvor resultatet av målingene lagres i pasientjournalen.

Trygghet og sikkerhet

Dagens trygghetsalarm er den teknologien som mer mest utbredt p.t., men det finnes mange flere muligheter, f.eks. kombinasjoner av flere sensorer, som dør- og bevegelsessensor sett i sammenheng. Å vite at man får hjelp dersom man skulle falle eller vandre ute om natten, skaper en tryggere ramme for å kunne bo hjemme i egen bolig.

Sosial kontakt, kompensasjon for hukommelsessvikt og velvære

Forebygge ensomhet og holde kontakt med venner og familie er en viktig del av livskvaliteten. Det kan gjøres med f.eks. videokommunikasjon eller “kommunikasjonsskjerm “som hjelper med å holde struktur på hverdagen og redusere ensomhetsfølelsen. Teknologi kan også brukes for å gjøre hverdagslivet mer komfortabel, f.eks. at lys slår seg på dersom man står opp av sengen om natten.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Anbefalt for deg