Velferdsteknologi og eldre

Velferdsteknologi

Økt livskvalitet, trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet

Velferdsteknologi møter eldrebølgen

Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet.
Velferdsteknologiets løp i hjemmetjenesten

Bo lenger hjemme

Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.

Velferdsteknologi er et “økosystem” av tekniske løsninger som i stor grad skal gjøre det enklere og tryggere for eldre å bo lenger hjemme. Sensorer plassert i hjemmet sørger for at varsler utløses dersom situasjoner oppstår hos en beboer som er avhengig av hjemmebaserte tjenester fra kommunen.

Automatisk alarmhåndtering

Det er en stor trygghet for kommunens pleie- og omsorgstjeneste at alle reelle alarmer registreres automatisk i brukerens journal. Dette gjør at man kan jobbe effektivt med å håndtere alarmer og at viktige hendelser blir forskriftsmessig dokumentert. 

For eksempel kan en alarm som er verifisert sendes direkte til den aktuelle hjemmehjelpens mobile enhet. Hjemmehjelpen kvitterer på at hun vil gjennomføre besøket og skriver rapport i etterkant. Således vil alt bli loggført i brukerens journal.

Visma er en sentral aktør i “økosystemet” for velferdsteknologi, i kraft av at halvparten av Norges kommuner benytter EPJ løsningen i Visma Omsorg Profil.

Værnesregionen har åpnet Norges første responssenter for håndtering av velferdsteknologi-alarmer.

Les om alarmhåndtering på responssenteret »

Produkter innen velferdsteknologien

God oversikt over hendelser/journalnotat

Pasientopplysninger samlet på et sted.

Les om Pasientjournalen »

Innbyggerdialog

Brukere/pårørende kommuniserer digitalt med ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk.

Les om Digihelse »

Mobil omsorg pasientdata registrering

Omsorg på farten

Webapplikasjonen gir fagarbeidere i kommunale pleie- og omsorgstjenesten, mulighet til å oppdatere pasient/brukerdata ute på oppdrag.

Les om Mobil Omsorg »

Håndtering av velferdsteknologi-alarmer

Responssentertjenesten gir bedre kontroll over alarmene og vil gjøre det mulig å respondere raskere og mer koordinert.

Les om Responssenter »

Eget økosystem med pasientjournalen

Som følge av sikker utveksling av data kan kommunen stå friere til å bygge sitt digitale økosystem innenfor pleie- og omsorgstjenester med Visma Omsorg Profil som kjernesystem.

Visma er en sentral aktør innen kommunehelsetjenesten og skal tilrettelegge for effektiv anvendelse av velferdsteknologi i pasientjournalen Visma Omsorg Profil. Visma samarbeider med flere sentrale leverandører av velferdsteknologiske løsninger og sørger for tett integrasjon med EPJ.

Les om pasientjournalen »

Fakta om eldrebølgen

  • Vannsensor som monteres på bad eller ved en vannkilde og varsler dersom vannet renner over og ned på gulvet.
  • Temperatursensor som varsler dersom temperaturen kommer under en definert temperatur.
  • GPS/Lokasjonsvarsling vil kunne gi personer med redusert orienteringsevne større bevegelsesfrihet og økt trygghetsfølelse ved å bære en GPS-mottaker på kroppen. Det er ikke lov å spore demente personer før evt. ny lovendring.
  • Dør- og bevegelsessensor installeres i dørkarm og registrerer når dør åpnes. Sammen med bevegelsessensor vil en kunne registrere at brukeren er på vei ut av døra.
  • Fallsensor festes rund håndleddet som en klokke, og varsler fall automatisk. Den har også en alarmknapp brukeren selv kan trykke på (som dagens trygghetsalarm).
  • Selvbetjent blodtrykksmåler gjør at brukeren selv kan måle blodtrykket sitt. Målte verdier sendes umiddelbart til hjemmesykepleien og blir automatisk registrert i elektronisk pasientjournal.

Eksempler på sensorer som sender alarmer til brukerens sentralenhet

Eksempler på sensorer som sender alarmer til brukerens sentralenhet.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Ulike former på velferdsteknologi

Mestre egen helse

Det er ikke bare snakk om eldre som mottar pleie, det er økning i antall kronikere og antall yngre som også er pleietrengende. Teknologi her kan for eksempel være måling av vekt, blodsukker, blodtrykk etc. hjemme, hvor resultatet av målingene lagres i pasientjournalen.

Trygghet og sikkerhet

Dagens trygghetsalarm er den teknologien som mer mest utbredt p.t., men det finnes mange flere muligheter, f.eks. kombinasjoner av flere sensorer, som dør- og bevegelsessensor sett i sammenheng. Å vite at man får hjelp dersom man skulle falle eller vandre ute om natten, skaper en tryggere ramme for å kunne bo hjemme i egen bolig.

Sosial kontakt, kompensasjon for hukommelsessvikt og velvære

Forebygge ensomhet og holde kontakt med venner og familie er en viktig del av livskvaliteten. Det kan gjøres med f.eks. videokommunikasjon eller “kommunikasjonsskjerm “som hjelper med å holde struktur på hverdagen og redusere ensomhetsfølelsen. Teknologi kan også brukes for å gjøre hverdagslivet mer komfortabel, f.eks. at lys slår seg på dersom man står opp av sengen om natten.