En moderne fagløsning for PP-tjenesten

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) har gjennom mer enn 20 år hatt en løsning for den kommunale- og fylkeskommunale, levert av Visma. Denne er fortsatt blant de ledende innen PPT fagfeltet. Les om sentrale funksjoner »

Sikker informasjonsdeling innen PP-tjenesten

Flyt PPT er en skyløsning innen PP-tjenesten som dekker alle behov for moderne administrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av saksbehandling og administrasjon av PP-tjenesten. Som bruker av løsningen får du en betydelig enklere hverdag, hvor du på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted.

Løsningen inneholder, blant annet, en funksjon for sikker informasjonsdeling. Dette gir PP-tjenesten muligheter for nettbasert, sikker kommunikasjon med foreldre/foresatte og samarbeidspartnere, samtidig som alt loggføres i journalen.

Flyt PPT er en skybasert løsning som kan benyttes på både PCer og på nettbrett. Løsningen har en skreddersydd arbeidsflyt for arbeid med sakkyndige utredninger i fagløsningen.

Fordeler med Flyt PPT

Bedre samhandling gjennom felles standarder og arbeidsmåter

Løsningen bidrar til at administrative arbeidsoppgaver standardiseres i PP-tjenesten på tvers av kommuner og fylker. Ved at PP-tjenesten, skolene og fylkene jobber mer ensartet, kan man lettere dele erfaringer og kunnskap på tvers. Standardisering av hvordan man utfører arbeidsprosesser bidrar til bedre kvalitet i arbeidet, og man blir mindre avhengig av nøkkelroller blant brukerne.

Effektivitet gjennom automatisering og forenkling

Utdanningssektoren er et av de offentlige fagområdene som det vil bli stilt størst dokumentasjons- og rapporteringskrav til i framtiden. Samtidig er dette trolig den sektoren der potensialet for effektivisering av administrasjonen er størst. Med Flyt PPT legger vi til rette for at du kan automatisere og forenkle flest mulig arbeidsoppgaver, for ulike roller, tilknyttet norsk utdanningssektor.

Høy sikkerhet

Drift, overvåkning og sikkerhetsmekanismer ivaretas av en profesjonell aktør med spesialkompetanse på  datasikkerhet. Flyt PPT er standardisert, noe som gjør at kompleksiteten i løsningen blir redusert og at den kan driftes sikkert og effektivt. Etaten, kommunen eller fylkeskommunen vil dermed ikke ha behov for dedikerte ressurser til drift og sikring av data.

Brukeropplevelse, mobilitet og tilgjengelighet

I en dynamisk arbeidshverdag setter vi stadig større krav til arbeidsredskapene våre. Ikke minst forventer vi at vi skal få utført store deler av arbeidet vårt uansett hvor vi er.

Som et resultat av denne utviklingen, har Flyt PPT blitt en løsning som kan nås “over alt og på hva som helst.”

Under utviklingen av fagløsningen har vi lagt stor vekt på en god brukeropplevelse - noe som betydelig reduserer behovet for opplæring.

Visma har en velprøvd metodikk for å optimalisere arbeidsflyten i data- løsninger. Skjermbildene blir implementert med et moderne og intuitivt design som sikrer at løsningen er enkel i bruk. Den understøtter de arbeidsoppgavene som skal utføres på en effektiv måte.

Redusert kost for drift av løsningen

Det å ta i bruk Flyt PPT vil gi et betydelig potensiale for kostnadsreduksjon. Tradisjonelt har hver enkelt kommune eller hver enkelt fylkeskommune investert i servere, oppgraderinger, IT-drift, etc. Ved å ta i bruk løsningen vil disse investeringsbehovene reduseres.

Bedre tilgjengelighet på informasjon

En av de store fordelene ved Flyt PPT, er at den er tilgjengelig hvor som helst og når som helst, så lenge man har tilgang til Internett. Da man tidligere har benyttet lokalt installerte løsninger, har man i stor grad vært avhengig av å være på arbeidsstedet for å logge inn i systemet.

Funksjonalitet i Flyt PPT

Løsningen innehar en rekke nyheter som både er i tråd med utviklingen i lovverket og utnytter de muligheter som ligger i moderne teknologi. Slik at dere kan jobbe så effektivt som mulig. Løsningen er utviklet i samarbeid våre kunder for å avdekke hva som er viktig å ha med i løsningen. Standard funksjonaliteten for saksbehandling vil dere kjenne igjen, men i et betydelig mer moderne grensesnitt.

Integrert kartleggingsverktøy

I Flyt PPT kan du få tilgang til et digitalt verktøy som både forenkler og effektiviserer kartleggingsprosessen. Les mer »

Samhandling som satsningsområde

De som ønsker det kan få satt opp Flyt PPT mot samhandlingsverktøyet Flyt Samspill. Flyt Samspill blir da en sikker samhandlingsplattform alle kan benytte på tvers av kommunens tjenester (barnevern, skole m.m) og mot familiene som skal involveres. Les mer »

Hvordan komme i gang?

Det vil være svært enkelt å komme i gang ettersom løsningen i sin helhet driftes av Visma som en ren skytjeneste. Dette betyr at det ikke er behov for noen lokale installasjoner. Løsningen er tilgjengelig via enheter som har en nettleser (PCer, nettbrett, etc.). Dette betyr at du har tilgang til løsningen uavhengig av sted. 

Ta kontakt med oss for å komme i gang

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »