"Flyktningeprogrammet er skreddersydd for å jobbe med flyktninger og introduksjonsprogrammet"

Eli Daltveit og Irene Fromreide Lisund, Askøy kommune.

Fagløsning til integrering av flyktningerFlyktning integrering i Norge

Vismas velutprøvde programvare, kvalitetssikrer kommunens arbeid med flyktninger og bidrar til struktur og effektivitet i det viktige integreringsarbeidet.

I en tid hvor kommunen får store utfordringer i møte med flyktningstrømmen, er det viktig med spesialtilpasset programvare som bistår flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Gjennom Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring, får flyktningetjenesten full kontroll over saksbehandling og innhold i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen får også sitt verktøy for å administrere, holde oversikt og rapportere på alle typer elever; asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, samt andre voksne elever med behov for grunnskole og spesialundervisning. Programvaren holder tritt med alle lovendringer, da det bl.a kommuniserer direkte med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Visma Flyktning administrasjon

Fagløsningen Visma Flyktning dekker bosetting og integrering av flyktninger i kommunene. Som markedsledende innen fagområdet, kan vi tilby en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og oppfølging etter at introduksjonsprogrammet er fullført.

Visma Flyktning inneholder viktige elementer som kartlegging, individuelle planer, vedtak med IMDI sine maler, og utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem. I tillegg kvalitetssikres det at kommunene får det integreringstilskuddet de har krav på.

Enslige mindreårige flyktninger

Visma Flyktning er også et godt verktøy til å administrere enslige mindreårige flyktninger. I 2016 og 2017 vil bosetting av enslige mindreårige i kommunene 5- og 10-dobles. Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting. Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge de, gi de en plan, administrere mindre utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.

Forenkler hverdagen i Askøy kommune

Med noen få tastetrykk, mottar flyktningene som kommer til Askøy den nødvendige informasjon via SMS-tjenenesten til Visma Flyktning. Denne tjenesten er med på å forenkle arbeidshverdagen til flyktningetjenesten.

5 gode grunner til å ta løsningen i bruk 

  • Gir oversikt
  • Skreddersydd for flyktningetjenesten
  • Brukervennlig og sømløs
  • SMS og e-post kan sendes direkte til bruker via fagsystemet
  • All informasjon samlet på én plass

Les hvordan Askøy kommune jobber i Visma Flyktning »

 

Integrasjoner til andre løsninger

   

Visma med lang erfaring

Visma har gjennom flere tiår opparbeidet seg gode fagkunnskaper om integrering. Helt siden tidlig 1990-tall, har vi hatt programvare laget for å administrere asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Det er robuste og velutprøvde verktøy som dekker helheten innen integreringsarbeidet. I tillegg er fagløsningene kompatible med kommunens ERP-system

Bli med i faglig nettsamfunn med andre som jobber med flyktninger

I Visma sitt nettsamfunn, Visma Community, kan du møte andre saksbehandlere i et felles diskusjonsforum, samt få tilgang til kundestøtte. Her er i tillegg opplæringsmateriale, presentert i form av flere temahefter. Som leverandør arrangerer Visma også brukersamlinger hvert år. 

Kontakt oss

Kommunikasjon ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59