Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Visma Flyt Skole er allerede i bruk i grunnskolen hos over 140 kommuner. Nå utvikles løsningen til også å omfatte videregående opplæring, og skal erstatte dagens løsning i samtlige 19 norske fylkeskommuner. Dette gjøres på oppdrag fra alle landets fylkeskommuner samt Oslo kommune, via Vigo IKS.

Visma Flyt Skole logg inn

Er du allerede Visma Flyt Skole kunde kan du logge inn herfra.

De gode grunnene

 • Effektiviserer administrasjonen av norske skoler
 • Lar lærerne bruke mer tid på undervisning
 • Sørger for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem
 • Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon
 • Spiller godt sammen med andre IT-systemer

En skybasert tjeneste

Visma Flyt Skole er 100 prosent nettbasert og er bygget i den moderne og plattformuavhengige teknologien HTML5. Dette gir en lang rekke fordeler, som at:

 • Du kan bruke løsningen når og hvor som helst – på pc-en, nettbrettet eller smarttelefonen
 • Ingen installasjon, intern drift, oppgraderinger eller serverbehov
 • Enkelt å legge til eller fjerne brukere og funksjonalitet etter behov
 • Dere betaler for akkurat det dere bruker, basert på en forutsigbar prismodell
 • Løsningen er svært brukervennlig og krever minimalt med opplæring

Visste du at...

 • Om lag 1,5 millioner mennesker har et daglig forhold til norsk skole
 • Visma har utviklet programvare for kommunal sektor i 25 år
 • 10 prosent av norske elever har en Individuell Opplæringsplan*
 • 82 prosent av foresatte ønsker at skolen skal informere mer om barnets progresjon**
 • 43 prosent av foresatte synes det er vanskelig å få barna til å snakke om skoledagen**
 • 37 prosent av elevene sier det er vanskelig å snakke med foresatte om skole og utdanning**

*   I følge tall fra SSB
** I følge engelsk forskning