Visma Velferd og Integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.
Bestill uforpliktende demovisning

Velferd

Visma Velferd løser arbeidsoppgaver for kommunale oppgaver knyttet til sosialtjenesten/NAV og innehar 3 hovedfunksjoner:

  • økonomisk sosialhjelp
  • deltakelse kvalifiseringsprogram
  • frivillig gjeldsrådgiving

Integrering

Visma Integrering løser arbeidsoppgaver knyttet til flyktningtjenesten og voksenopplæring:

  • Visma Flyktning er en fagløsning for bosetting og integrering av flyktninger i kommunen. Løsningen dekker oppgavene til flyktningtjenesten uavhengig om denne er organisert innenfor eller utenfor NAV.

  • Visma Voksenopplæring dekker behovene for grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap både for flyktninger og andre innvandrere. I tillegg håndteres grunnskole for voksne i løsningen.

Har du spørsmål?kontakt ikon

Fyllt ut skjema under så hører du fra oss innen kort tid.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.