Visma Velferd og Integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.
Bestill uforpliktende demovisning

Velferd

Visma Velferd løser arbeidsoppgaver for kommunale oppgaver knyttet til sosialtjenesten/NAV og innehar 3 hovedfunksjoner:

  • økonomisk sosialhjelp
  • deltakelse kvalifiseringsprogram
  • frivillig gjeldsrådgiving

Integrering

Visma Integrering løser arbeidsoppgaver knyttet til flyktningtjenesten og voksenopplæring:

  • Visma Flyktning er en fagløsning for bosetting og integrering av flyktninger i kommunen. Løsningen dekker oppgavene til flyktningtjenesten uavhengig om denne er organisert innenfor eller utenfor NAV.

  • Visma Voksenopplæring dekker behovene for grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap både for flyktninger og andre innvandrere. I tillegg håndteres grunnskole for voksne i løsningen.

Har du spørsmål?kontakt ikon

Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt med support eller pr telefon på 03468.