Basis eller Pluss abonnement - Velg riktig løsning for din skole

Visma Flyt Skole gjør samhandlingen mellom administrasjon og skoleledelse samt lærer, elever og foresatte både enklere og mer effektiv. Løsningen dekker alle krav og behov for moderne administrasjon av grunnskolen, men vi forstår at behovene kan være ulik for hver enkel skole. Det er derfor fullt mulig å abonnere på en BASIS løsning som enkelt lar seg oppgradere til et PLUSS abonnement, dersom behovet endres.

Klikk alternativene som matcher ditt behov og vår anbefaling vil dukke opp til høyre.

       

Basert på dine opplysninger
anbefaler vi:

 
Kommunen har mer enn 3000 innbyggere  
Jeg trenger integrasjon mot kommunens
Sak-/Arkivsystem
 
Jeg trenger integrasjon mot kommunens
Faktureringssystem
 
Jeg trenger integrasjon mot kommunens
Lønns- og personalsystem
 

 

Sammenlign løsninger:

Skoleadministrasjon    
Import fra Folkeregisteret Velg riktig løsning Aktiv hake
Elev- og foresattregister  Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Utskrift av vitnemål, eksamen og terminkarakterer Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Utskrift av karakterprotokoll Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Opprykk til nytt skoleår Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Flyttemelding Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Fraværsføring ansatte Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Elektronisk overføring av personalfravær til lønn-/personalsystem Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Elektronisk overføring av vikartimer til lønn-/personalsystem Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Elektronisk overføring av ansattdata fra lønn-/personalsystemet Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
SFO administrasjon Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
SFO fakturering (overføring av fakturagrunnlag til økonomisystem) Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Dokumentregister (brev, vedtak, notat) Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
PAS Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
GSI Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
VIGO Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
SMS kommunikasjon Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Timeplanlegging Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Elektronisk overføring av dokumenter til sak-/arkiv  Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
     
Lærer    
Fraværsregistrering Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Anmerkning Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Vurdering, halvårsvurdering uten karakter Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Terminkarakterer og standpunktkarakterer Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
SMS kommunikasjon Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol
IOP - samhandlingsløsning Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
App for fraværsføring  Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
     
Foreldre    
Hjemmeweb: innsyn i fravær, anmerkning og vurdering Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Søke SFO, leksehjelp på Hjemmeweb Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Samtykkeerklæringer på Hjemmeweb Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Endre personalia på Hjemmeweb Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
IOP - samhandlingsløsning Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol
SMS kommunikasjon  Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol
     
Generelt    
Eksport av brukere/grupper til LMS/Feidegodkjente løsninger Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Feidekompatibel Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Fleksibel rolle- og tilgangsstyring Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Standardrapporter Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
     
Support    
Tilgang til dokumentasjon og FAQ på Community Aktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Online support via Community/mail inntil 1 time pr. mnd Inaktiv hake symbol Inaktiv hake symbol
Online support via Community/mail inntil 3 timer pr. mnd Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol
Telefonsupport, inntil 3 timer pr mnd Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*
Supportforum, en gang i måneden Inaktiv hake symbol Aktiv hake symbol*


*
Prises særskilt

Lurer du på noe?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg. 

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Einar

Einar Visnes Bjerkelund
Salgsansvarlig Oppvekst

Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Ellen

Ellen Margrethe Sæthereng
Salgsansvarlig Oppvekst