Visma Flyt SamPro

Samarbeids- og koordineringsverktøy
Få et uforpliktende demo

Visma Flyt SamPro er vårt nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for plantyper. Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens.

Visma Flyt SamPro har vært i drift siden 2005 og er i dag benyttet i over 100 kommuner med om lag 1.3 million innbyggere. Løsningen tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå.

Visma Flyt SamPro på 1-2-3

Med Visma Flyt SamPro får du:

  • Enklere samarbeid på tvers av etater og nivåer
  • Bedre oversikt og ressursutnyttelse i kommunen
  • Brukere og pårørende settes i sentrum og blir mer delaktige i sitt eget behandlingsopplegg
  • Sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og forskriftsmessig måte

Fordeler

Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)

Ettersom SamPro er et nettbasert verktøy vil man alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig. Systemet er lett å forstå, og logisk bygget opp med bakgrunnsinformasjon, mål og aktiviteter. Man vil med få klikk få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå

SamPro er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med planen. Det plan-interne meldingssystemet kan brukes av plandeltakerne for å sende beskjeder til hverandre om møteendringer, innkallinger, avlysninger eller andre forhold. Dette reduserer ofte behovet for brevutsendinger og telefoner. Den enkelte plandeltaker bestemmer selv om en ønsker å bli varslet på SMS eller epost ved ny melding, endringer i mål, nye aktiviteter mv.

Tilpasset Individuelle Opplæringsplaner (IOP)

Visma Flyt SamPro kan også benyttes til å opprette Individuelle opplæringsplaner (IOP). Systemet inneholder blant annet mulighet for å lage skreddersydde maler som kan brukes i planarbeidet. Visma Flyt SamPro bidrar til å sikre kvaliteten i opplæringsplanen, og vil kunne være til god hjelp for både elev, foreldre, skoler og barnehager.

Sikker tilgang og arkivering

Visma Flyt SamPro tilbyr sikker tilgang til aktuelle planer via Web. En solid autentiserings- og tilgangskontroll sikrer at plandeltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Visma Flyt SamPro kan enkelt kobles til Visma Flyt Arkiv, hvis en ønsker mulighet for overføring av plandata til en godkjent Noark5 arkivkjerne.

Samlet oversikt for kommunen

For de som har et overordnet ansvar for IP-arbeidet i kommunen (f.eks. koordinerende enhet) tilbyr SamPro oversikter og tall på tvers av alle planer i kommunen: Hvor mange planer er aktive, hvor mange aktive/passive planer har den enkelte koordinator, aldersfordeling på planeierne med mer. Man kan også raskt søke fram hvilke planer en bestemt person er deltaker i, noe som er nyttig hvis f.eks. en tjenesteyter skal slutte eller skifte jobb.


Hvordan komme i gang med Visma Flyt SamPro

En innføring av Visma Flyt SamPro planlegges og tilrettelegges i et nært samarbeid med kommunen/kunden. Vi avklarer opplæringsbehov både når det gjelder SamPro spesielt og Individuell plan generelt. Systemet er logisk bygget opp, og svært lett å lære. Etter bare 1 ½ dags innføring vil vanligvis kommunen være i full drift.

 

icons demo screenBestill uforpliktende demo

Vi demonstrere gjerne Visma Flyt SamPro for deg, direkte via Internett. Ved hjelp av skjermbilder av programmet demonstrerer vi hvordan programmet fungerer i praksis, og du er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål i løpet av demonstrasjonen.

Dette er et gratis tilbud, krever ingen spesielle forkunnskaper og er selvsagt helt uforpliktende.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg for å avtale et tidspunkt som passer.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Kundereferanse: Skaun kommune

Skaun kommune har tatt i bruk Visma Flyt SamPro for å få en sikker plattform til lagring av sensitiv persondata, samt bedre kommunikasjonen mellom ansvarsgruppens medlemmer.

 

BTI i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.