< Tilbake til informasjon og påmelding


Program 26. april

09:00 - 09:50 Fellessesjon

ØKONOMI

Autopay - en helautomatisk betalingstjeneste
Hvorfor Autopay? Hva betyr det for oss? Når kommer dette?

Enterprise Web oppgraderes til Nordic Cool versjon 3.0
Enterprise web får et nytt brukergrensesnitt

v/Geir Ole Sverdrupsen og Solveig Ø. Wiklund, Visma

INNKJØP

Digitalisering av innfordringsprosessen
Nytt i Procasso - digital dokument distribusjon knyttet innfordringsprosessen:
- Brevmaler
- Eksternprint
- Elektronisk samhandling
- Digitale postkasser
- SvarUt

v/Tone V. Olsen og Roar Bratvold, Systempartner

LØNN OG PERSONAL

Gjennomgang refusjon sykepenger
Tips til oppfølging NAV og rapporter som kan kjøres for kontroll

v/Trine Korsrud, Visma

10:00 - 10:50 Parallell sesjon 4

ØKONOMI

Avstemmingsmodulen i praksis
Kundeerfaring

- Før situasjon?
- Hva bruker vi avstemmingsmodulen til?
- Hvem har tatt i bruk Avstemmingsmodulen så langt?
- Erfaring så langt

v/Stein Tore Hagen, Gjøvik kommune og Gunn Mona Dokken, Ringebu kommune

INNKJØP

Hverdagstips
- Oppbygging av fakturablankett med endring av seksjoner, fonter, endre tekster og layouter
- Gode purrerutiner m.m

v/Kari Fjeldbraaten, Visma

LØNN OG PERSONAL

A-meldinger
Erfaringer, utfordringer og veien videre.

v/Trine Korsrud, Visma

11:00 - 11:50 Parallell sesjon 5

ØKONOMI OG INNKJØP

Ny integrasjon mot Nets Integrasjonen forenkler mange arbeidsprosesser i forbindelse med utfakturering og mottak av innbetalinger.

v/Kari Fjeldbraaten, Visma

LØNN OG PERSONAL

Bruk av varslinger til lederne
Varslingsmodulen har en rekke varslingsmuligheter både knyttet til ansatte og fravær. Denne skal utvides i 2016 med ytterligere muligheter.

v/Geir Ole Sverdrupsen, Visma

12:00 - 13.00 Lunsj

13:00 - 13:50 Parallell sesjon 6

ØKONOMI

Workshop – veien til et helelektroniskarkiv
- Hva settes fortsatt i permer?
- Hva settes fortsatt i permer?
- Hva kan eBilag erstatte?
- Hva gjør andre?

Gruppearbeid og erfaringsutveksling

v/Gunn Mona Dokken, Ole Peder Jensen, Stein Tore Hagen

INNKJØP

Referanser og vedlegg i tilknytning til utgående faktura
- Referanser på faktura – kontaktinformasjon, profil, ordrereferanse og saksnr
- Splitting av faktura basert på referanser
- Eksterne og interne vedlegg
- Nye formularkoder

v/Kari Fjeldbraaten, Visma

LØNN OG PERSONAL

Organisasjonsstrukturen
Vi får et innblikk i hvilke forbedringer Visma vil gjennomføre i 2016.

v/Geir Ole Sverdrupsen, Visma

14:00 - 14:30 Felles avslutning – trekning av ipad m.m

Ja takk! Jeg vil delta

Navn
Kommune
Epost
Velg sesjon
Velg deltagelse