Visma Omsorg Profil

Pasientjournal

Har du spørsmål?

Elektronisk pasientjournal (EPJ) for pleie- og omsorgssektoren

Visma Omsorg Profil er en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommuner. Funksjonaliteten dekker behov for dokumentasjon og oppfølging knyttet til de fleste faggrupper, med fokus på ledere, leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysio- og ergoterapeuter, merkantile ansatte og flere.

Visma Omsorg Profil gir god støtte for arbeidsrutiner som saksbehandling, egenbetaling, ressursadministrasjon og logistikk.

Data som registreres, gjenbrukes effektivt i hele løsningen og oppdatert informasjon er alltid tilgjengelig, uavhengig av tid og sted. Løsningen effektiviserer arbeidet i pleie- og omsorgssektoren på en måte som gir mer tid til brukerne/pasientene og økt kvalitet på informasjonsbehandling.

Hvorfor ta i bruk Visma Omsorg Profil


Samler all relevant informasjon på ett sted

All sentral informasjon er oppdatert og samlet i en komplett løsning, og alle data er tilgjengelig når du trenger dem.

Brukervennlig

Visma Omsorg Profil er brukervennlig, svært stabil og tilgjengelig. Løsningen er bygget opp med utgangspunkt i arbeidsprosessene i kommunen, slik at bruken av løsningen følger en naturlig arbeidsflyt.

Understøtter viktige sentrale lover og forskrifter

Alt som inngår i pasientjournalen er i henhold til krav for Elektronisk Pasientjournal (EPJ). Visma sørger for at løsningen støtter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som er relevante for oppgavene systemet skal støtte.

Er integrert med andre systemer

Visma er svært opptatt av at fagsystemene skal være godt integrert med andre løsninger som det er naturlig å utveksle data med. Dermed kan data som registreres i ett system benyttes effektivt i et annet system, uten behov for dobbeltregistrering eller vedlikehold av duplisert informasjon. I tillegg til Visma Enterprise HRM og Akribe PPS er Visma Omsorg Profil integrert med de fleste turnussystemer på markedet.
Sørger for sikker samhandling
Det er svært mange ulike aktører innen pleie- og omsorgssektoren, og effektiv samhandling og koordinering kan være en stor og krevende utfordring. I Visma Omsorg Profil registreres data en gang, og gjennom et finmasket autorisasjonssystem kan man enkelt definere hvem som skal dele informasjon om brukere/pasient. En egen modul for meldingsutveksling (Visma Omsorg Profilkom) gjør det mulig å kommunisere elektronisk med andre aktører i sektoren.

Visma Mobil Omsorg

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. 

Les mer her

 
 
Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

Kundecase: Værnesregionen

Værnesregionen, med Stjørdal og Selbu kommune i spissen, er de første i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi koblet med den elektroniske pasientjournalen. De startet februar 2013 med 11 boenheter med dør- og bevegelsessensorer, fallsensorer og temperatursensorer. 

En slik helhetlig løsning betyr at varsler fra ulike sensorer samles ett sted, og man får en god oversikt over brukeren. 

 

 

Vil du vite mer? Se lang versjon av video (13:30 min) 

"På nettbrettet har jeg all informasjonen jeg trenger i løpet av en arbeidsdag."

Ann Kristin Sæther, Sykepleier i Kristiansund kommune

Les kundecase her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.