Nettvett

Ta forholdsregler på nett
Last ned ressurser

Hva er nettvett?

Nettvett er rett og slett internettets versjon av fjellvettreglene og omhandler hvordan man bør oppføre seg på Internett og hvilke forhåndsregler man bør ta. Dette er viktig tematikk både for barn og voksne, og omhandler alt fra bruk av chat og sosiale medier til spam og virus. I oppvekst- og utdanningssektoren er det spesielt viktig at voksne kjenner til barns bruk av Internett på godt og vondt, og kan lære dem sunt nettvett.

Hvorfor angår det norske skoler?

Barn ønsker i økende grad å lære om nettvett på skolen, viser Medietilsynets Barn og medier- undersøkelse. Samtidig står det i læreplanen at digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet som skal prioriteres. Lærerne på sin side, ønsker seg mer nettvett i skolen og hjelp til å formidle denne kunnskapen. Ikke minst opplever mange elever også at kontakt i sosiale medier og i spill kan gå utover trivsel og trygghet i klassen - det påvirker derfor også klassemiljøet.

Slik jobber du med nettvett

Barns bruk av digitale tjenester er i stor endring og voksne trenger gode oppdaterte kilder som treffer barna med aktuell kunnskap. Det er viktig å inkludere barna i gode diskusjoner, og iverksette konkrete aktiviteter som kan få i gang samtaler om ansvar, grenser og respekt.

Redd Barna og Visma har flere ressurser du kan ta i bruk i ditt arbeid, og arrangerer jevnlig aktiviteter som øker din kompetanse på dette området.

Få gratis tilgang til nyttige Nettvett ressurser

Du kan gjøre en forskjell for barn!

Det er ufattelig at voksne begår seksuelle overgrep mot barn. Men vi må fatte det for å forebygge det, og her har du en viktig rolle!

Jeg tror mange blir skremt av å lese om «Dark Room» og å høre om at det finnes et nettverk av voksne som begår seksuelle overgrep mot egne barn, som lokker kontaktsøkende barn for å begå overgrep, og som normaliserer og aksepterer alvorlige straffbare handlinger mot barn. Men nå må vi heller la oss skremme av at vi ikke gjør nok for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og for at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep blir sett, hørt og trodd.

Barn utsettes for seksuelle overgrep av voksne de har et tillitsforhold til. Voksne som misbruker barns tillit finnes overalt. Det kan være i familien, idretten, på skolen eller på nettets uendelige kontaktflater. Vi skal ta på alvor at både Oslo Politiet og Kripos det siste året har varslet en økning i antall overgrep via kontaktflater på nettet, og at barna er yngre. Det er voksne fra alle samfunnslag som kontakter disse barna. 

Vi i Redd Barna er opptatt av at det er mange som må trå til for å forebygge, og at det hviler et stort ansvar på ledere i kommuner, på skoler, i barnehagene og andre steder der barn er. Derfor kjører vi jevnlig kampanjer for at alle kommuner skal ha en egen handlingsplan for å forebygge seksuelle overgrep, og at enhver skole og barnehage skal ha beredskapsplaner som sier hva man gjør ved mistanke om seksuelle overgrep.

Bergen kommune - Alette Hilton
Kaja Hegg i Redd Barna

Redd Barna er særlig opptatt av dere som er lærere og som jobber i barnehagen. Dere møter barna over tid, og dere er har en unik mulighet til å se barna og følge opp tegn som kan tyde på om barn lever i en vanskelig situasjon. Dere er der i barnas hverdagsliv, og de har tillit til dere. Dere kan skape den arenaen hvor barn kan snakke om vonde hemmeligheter de bærer på, om de blir utsatt for seksuelle overgrep og om håndtering av seksualiserte henvendelser på nettet. Og dere kan gi barna kunnskap om hva som er lov og ikke lov, og at de må si ifra til en voksen de stoler på.

For at dere kan gjøre en innsats for å forebygge seksuelle overgrep, har vi laget en nettressurs med kunnskap, tips og verktøy for hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep. Vi har også mye informasjon om barns nettbruk, samt materiell til bruk i skolen for å snakke om barns risikoer og trygghet på nettet. Redd Barnas kampanje mot seksuelle overgrep mot barn «Jeg er her» med verktøykasse til alle arenaer der barn er.

Tips for forebygge seksuelle overgrep

 • 10 ønsker til voksne fra barnAt skolen/barnehagen har beredskapsplan om hva man gjør ved mistanke om seksuelle overgrep
 • Etterspør opplæring om seksuelle overgrep og nettrelaterte overgrep til lærer og de andre ansatte på skolen/i barnehagen
 • Styrk undervisningen om barns egne rettigheter, seksualundervisning, nettvett og seksuelle overgrep
 • Informer foresatte om skolens arbeid for å forebygge seksuelle overgrep

Tips for bedre nettvett

 • Bruk vårt nettvettmateriell
 • Be FAU ta opp nettvett på foreldremøte, slik at foreldre bedre samarbeider om å sette rammer og opplæring for barns nettbruk
 • Sørg for opplæring og diskusjoner blant lærere om hvordan barns nettbruk skal inkluderes i arbeidet med trivsel og trygghet i skolen
 • Bruk Elevrådet som samarbeidspart i arbeidet for å skape en mer ansvarlig og positiv nettkultur

Last ned nettvettmateriell

Webinar

Se opptak av webinaret vi nylig holdt. Registrer deg for å få tilgang.

nettvett webinar video poster

Aktiviteter

Er du interessert i å bli med på et seminar eller webinar? Nedenfor er en oversikt over relevante aktiviteter du kan melde deg på.

Webinar

Ingen webinar datoer tilgjengelige. Ønsker du å se tidligere webinar kan du se opptak her.

Ressurser

Her finner du mange nyttige dokumenter og linker til Nettvett. 

 • presentasjoner
 • webinaropptak
 • talking points

Få tilgang til ressursene

Nyttige linker

Redd Barna - Nettvett
Redd Barna - Skole
Redd Barna - Jeg er her
Du Bestemmer
Ung.no
Vær en venn på nett - metodehefte til bruk fra 1. til 4. trinn
Tenk før du deler - nettvett-hefte til bruk fra 5. til 7. trinn
Ses offline - metodehefte for 8.-13. trinnLurer du på noe? Ta kontakt

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.