Nettvett

Ta forholdsregler på nett
Spørretime om nettvett - gratis påmelding

Hva er nettvett?

Nettvett er rett og slett internettets versjon av fjellvettreglene og omhandler hvordan man bør oppføre seg på Internett og hvilke forhåndsregler man bør ta. Dette er viktig tematikk både for barn og voksne, og omhandler alt fra bruk av chat og sosiale medier til spam og virus. I oppvekst- og utdanningssektoren er det spesielt viktig at voksne kjenner til barns bruk av Internett på godt og vondt, og kan lære dem sunt nettvett.

Hvorfor angår det norske skoler?

Barn ønsker i økende grad å lære om nettvett på skolen, viser Medietilsynets Barn og medier- undersøkelse. Samtidig står det i læreplanen at digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet som skal prioriteres. Lærerne på sin side, ønsker seg mer nettvett i skolen og hjelp til å formidle denne kunnskapen. Ikke minst opplever mange elever også at kontakt i sosiale medier og i spill kan gå utover trivsel og trygghet i klassen - det påvirker derfor også klassemiljøet.

Slik jobber du med nettvett

Barns bruk av digitale tjenester er i stor endring og voksne trenger gode oppdaterte kilder som treffer barna med aktuell kunnskap. Det er viktig å inkludere barna i gode diskusjoner, og iverksette konkrete aktiviteter som kan få i gang samtaler om ansvar, grenser og respekt.

Redd Barna og Visma har flere ressurser du kan ta i bruk i ditt arbeid, og arrangerer jevnlig aktiviteter som øker din kompetanse på dette området.

Spørretime om nettvett - gratis påmelding

Webinar

Se opptak av webinaret vi nylig holdt. Register deg for å få tilgang.

Aktiviteter

Er du intressert i å bli med på et seminar eller webinar? Nedenfor er en oversikt over relevante aktiviteter du kan melde deg på.

Webinar

Nettvett spørretime

Seminar

BETT 2017

Ressurser

Her finner du mange nyttige dokumenter og linker til Nettvett. 

  • presentasjoner
  • webinaropptak
  • talking points

Få tilgang til ressursene

Nyttige linker

Redd Barna - Nettvett
Redd Barna - Skole
Redd Barna - Jeg er her
Du Bestemmer
Ung.no
Vær en venn på nett - metodehefte til bruk fra 1. til 4. trinn
Tenk før du deler - nettvett-hefte til bruk fra 5. til 7. trinn
Ses offline - metodehefte for 8.-13. trinnLurer du på noe? Ta kontakt