Visma Omsorg HsPro
IT-løsning for effektiv administrasjon av helsestasjonen

Visma Omsorg HsPro

Visma Omsorg HsPro

Visma Omsorg HsPro er vår fremtidsrettede løsning for helsestasjoner. Løsningen har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Utviklingen av programmet er basert på helsetjenestens behov og i henhold til EPJ-standarden som sikrer kvalitet for både den ansatte på helsestasjonen og barnet/ungdommen.

Visma Omsorg HsPro hare støtte for elektronisk mottak og sending av meldinger, samt funksjonalitet for SMS-påminnelse på timeavtaler.

Fordeler ved Visma Omsorg HsPro

Markedsledende

Posisjonen som den foretrukne løsningen på helsestasjoner over hele Norge sikrer en kontinuerlig utvikling og nye versjoner.

Forankret i behov

Visma HsPro er utviklet for målgruppen og forankret i deres behov og arbeidsprosesser. Løsningen og kommende versjoner utvikles i samarbeid med kundene. I tillegg vil erfaring fra support og egne innspill fra brukerne danne grunnlag for endringer i kommende versjoner.

God tilgangskontroll

Tilgang til journalene styres av hver enkelt ansatt sitt behov, med en rolle- og stedsbasert tilgang. I tillegg til å kunne begrense innsyn i enkeltjournaler, er det også mulig å gi tilgang til en av mange journaler på en liste for de yrkesgruppene som trenger det.

Moderne teknologi

Visma Omsorg HsPro er en webapplikasjon med et brukervennlig grensesnitt.

Kan brukes av alle

Programmet dekker behovene til alle yrkesgruppene som jobber på en helsestasjon, fra jordmødre og leger til fysioterapeuter og psykologer.

Ønsker du mer informasjon om Visma Omsorg HsPro? Last ned PDF (781 kB) her

community_ikonVisma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!