Enkel oppfølging av ressursbruk, nøkkeltall og trender

Visma Enterprise BI

Få gratis demovisning og se hvordan

Ønsker du å sikre at din kommune løser sine oppgaver og når sine mål mest mulig effektivt? Med Visma Enterprise BI er det lett for kommunens ledere å følge opp ressursbruk og alltid være oppdatert.

Løsningen presenterer nøkkeltall og trender innenfor HR, økonomi og innkjøp på en lettfattelig måte som passer for alle typer av ledere, uansett fagbakgrunn. Dere finner lettere fram til riktige tiltak og iverksette dem raskt, noe som sikrer både kvaliteten og kontrollen på tjenesteproduksjonen.

Ønsker du at ledergruppen i din kommune skal få en bedre forståelse av løsningen og hva den kan bidra med? Da kan du nå bestille en privat visning med oss. Vi kommer gjerne på besøk eller tar demo over linje. Alt etter hva som passer dere best.

Ja takk! Jeg vil gjerne bestille demo

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.