Guide: Retningslinjer for utarbeidelse av kravspesifikasjon

Hvorfor utarbeide kravspesifikasjon?

Mange bedrifter opplever at kostnader innen IT-løsninger, utstyr og drift øker. Innkjøp av for eksempel datamaskiner og tilbehør foregår gjerne etter innfallsmetoden. Det kan være mye å tjene på å definere en kravspesifikasjon til hvilket data- og mobilutstyr som skal kjøpes inn og for hvor mye. Last ned vår guide med retningslinjer til innkjøp av data og mobil.