Forsikring i bedriften

Alle bedrifter har behov for forsikring. Samtidig er det krevende å holde oversikt over hvilke vilkår forsikringen dekker, samt hvilke forsikringer bedriften har behov for. I Visma har vi forhandlet frem gode avtaler på forsikring for bedrifter. Avtalene skal sørge for at du får de beste betingelse hos våre leverandører, og dermed kan kutte kostnader på bedriftens forsikringer. Vi sammenligner gjerne dine forsikringsavtaler helt uforpliktende for å se om det er noe å spare. 

Få en gratis innkjøpsanalyse →

Forsikringsavtaler for bedrifter

Forsikringsmegler

Forsikringsmegler

Til forskjell fra et enkelt forsikringsselskap gir meglere tilgang til hele forsikringsmarkedet. Dette gir deg de beste betingelsene på de forsikringene din bedrift trenger.

Med Visma sin avtale på forsikringsmegler fra
Söderberg & Partners får du

I snitt 30 % besparelse inklusiv meglererhonorar
Garantert 10 % rabatt ved bruk av annen forsikringsmegler
Skreddersydde forsikringsløsninger tilpasset risikoprofil og behov

Høres det interessant ut?

Kontakt oss

Helseforsikring for bedrifter

Helseforsikring

Du kan ikke velge når de ansatte blir syke, men du kan velge at de kommer raskt til behandling. Helseforsikring fra Vertikal Helse gir den enkelte ansatte trygghet gjennom garantert behandlingsgaranti.

Med Visma sin avtale på helseforsikring fra
Vertikal Helse får du

Opptil 10 % rabatt på helseforsikring
Garantert spesialistvurdering innen 7/10 virkedager
Behandling/operasjon innen 10/20 virkedager

Høres det interessant ut?

Kontakt oss

Få riktig forsikring til riktig pris

Vi har til nå spart en god del penger på både personalforsikring, skadeforsikring og pensjonsforsikring. Sammenlignet med våre tidligere forsikringsavtaler fikk vi en besparelse på 95 000 kr.

Petter Johan Holth, Økonomiansvarlig i NFU

Sammenlignet med tidligere forsikringer i bedriften fikk vi en besparelse på cirka 40 % hos Söderberg & Partners gjennom Vismas betingelser og priser.

Dag Ottersen, Daglig Leder Action Transport

Få tilbud på forsikring

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på forsikring i din bedrift. Du vil bli kontaktet for å avdekke din bedrift sitt behov for forsikringer.

Kontakt oss

Digital_Visma_logo-new.jpg

Avtalene er forhandlet frem av Visma Advantage AS. Filosofien til Visma Advantage er at hvert eneste innkjøp er en mulighet til å redusere kostnader. I dag forhandler Visma Advantage innkjøpsavtaler på vegne av 9000 medlemsbedrifter med et årlig innkjøpsvolum på 2 milliarder kroner, og er med dette Nordens største innkjøpssamarbeid.