Skoleadministrasjon

Visma Flyt Skole for grunnskolen
Kom igang på 1-2-3

Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Den logiske oppbyggingen korresponderer med arbeidsprosessene løsningen skal støtte, slik at alle brukere kan løse sine oppgaver på den mest effektive måten. Visma FLYT Skole er alltid oppdatert med gjeldende koder og har funksjoner som hjelper kommunen å løse alle sine skoleadministrative prosesser i henhold til lover og regler. Konsekvent og brukervennlig design gjør systemet oversiktlig og selvforklarende.

Som en seriøs aktør i skole forstår vi at behovene kan være ulike. Vi har derfor delt løsningen i BASIS og PLUSS. Starter du med et BASIS abonnement, er det enkelt å oppgradere til et PLUSS abonnement, dersom behovet endres. Finn ut hvilken løsning som passer for deg.


Kundehistorie:
Effektiviserer skoleadministrasjonen i Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune ønsket et digitalt løft med ny administrasjonsløsning til skolesektoren. Nå merkes fordelene med den nettbaserte skyløsningen.

Les mer om erfaringene i Kvinnherad kommune her.

 

Visma Flyt Skole på 1-2-3

Hvorfor velge Visma Flyt Skole:

  • Effektiviserer administrasjonen av norske skoler
  • Lar lærerene bruke mer tid på undervisning
  • Sørger for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem
  • Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon
  • Spiller godt sammen med andre IT-systemer
 

Lær Visma Flyt Skole på 30 minutter

Velkommen til gratis webinar! Webinaret passer for deg som er interessert i å få vite mer om mulighetene for effektiv skoleadministrasjon.

Webinaret starter kl 13

Alt du trenger for å delta på webinaret er en PC eller Mac, og en internettforbindelse. Ønsker du mer informasjon om våre webinar? Klikk her

Du kan også prøve en uforpliktende demo versjon. Bestill Visma Flyt Skole demo versjon i dag.

 

 

Kundereferanse:
Meland kommune

Administrasjonen og lærerne ved Rossland Skule i Meland kommune benytter Visma Flyt skole aktivt i sin hektiske skolehverdag.

Les erfaringene fra Meland kommune

 
 

Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon

Kommunen pålegges stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. For eksempel skal resultater av nasjonale prøver rapporteres til Utdanningsdirektoratet og karakterer rapporteres til GSI, og sentrale myndigheter stiller strenge krav til elektronisk arkivering. Visma Flyt Skole integreres lett med alle relevante systemer og sørger for effektiv rapportering og automatisk arkivering.

Spiller godt sammen med andre IT-systemer 

Visma Flyt Skole er basert på åpen standard og en tjenesteorientert arkitektur som er lett å integrere mot. Løsningen kan enkelt kobles sammen med kommunens øvrige systemer, enten disse er levert av Visma eller ikke, og tilrettelegger for gjenbruk av relevante data. Den er konfigurerbar mot blant annet MinID, Active Directory (AD) og FEIDE. Opplysninger om elever og foresatte importeres via folkeregisterfil, og databasen vaskes ved hver import.

Skoleadministrasjon Visma FLYT Skole ikon sitat

Det var en flytende overgang fra den tidligere løsningen vi benyttet. Løsningen er intuitiv og svært brukervennlig.

- Mona Eide, førstesekretær ved Rossland skule

IOP i skolen

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning, integrert med Visma Flyt Skole. Opplæringslova pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.

En nettbasert plan  ivaretar sikkerheten og personvernet til eleven og de foresatte på en mye bedre måte enn hva som er mulig med en papirbasert plan.

Ansvaret for utarbeidelsen av IOPer ligger hos skolenes rektor. Planen kan være omfattende og skal utarbeides i samarbeid mellom skolen (lærer), foresatte og eleven selv.

Les mer om IOP i skolen her

 

Bestill uforpliktende demo

Nå har du muligheten til å prøve BASIS versjonen. Her er det allerede lagt inn fiktive grunndata, elever og ansatte.

Du kan forvente å få tilgang i løpet av et døgn. Du vil da motta en link til demoløsningen, samt et brukernavn og passord. Dette vil du motta på epostadressen du oppgir.

OBS: Vi gir ikke tilgang til demoløsningen til private epostadresser. Det må være en epost adresse knyttet til en kommune, virksomhet eller skole.

Les mer om BASIS versjonen