Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) har begrenset med tid til innkjøp, men ved hjelp av innkjøpssamarbeidets portal og personlige rådgiver har de fått hjelp til å holde kostnadene nede og effektiviteten oppe.

De har har røtter tilbake til 1909, og er i dag en av Norges største kulturinstitusjoner. I dag holdes de fleste av konsertene deres i Olavshallen i Trondheim, men de har også nasjonale og internasjonale oppdrag og turneer. Å bli med i innkjøpssamarbeidet ble for dem nesten som å få en ekstra ansatt.

– For oss som offentlig virksomhet med begrensede ressurser er det ekstra viktig å optimalisere avtaler og innkjøp. Visma Innkjøpssamarbeid hjelper ved å gi oss en virtuell innkjøpssjef som er proaktiv og gir oss gode innspill på innkjøp, sier Terje Strickert Samdal, økonomisjef i Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Han sier også at de blir godt og proaktivt fulgt opp av sin rådgiver, og at innkjøpssamarbeidet gir de med begrensede ressurser mulighet til å drive aktivt med innkjøp.

– Innkjøp er et område som er under press for oss, og da hjelper det at vi har noen som kan bistå med tips og innspill, sier han.

Reduserte utgiftene på høyt reisevolum

Ikke bare gir Visma Innkjøpssamarbeid TSO muligheten til å ha økt fokus på sin kjernevirksomhet, de får i tillegg besparende avtaler som reduserer utgiftene deres på innkjøp.

– Vi har en del reiser hvert år, og har derfor høyt reisevolum. Innkjøpssamarbeidets avtaler på reiser er derfor de avtalene vi sparer mest på i kroner hvert år, forteller økonomisjefen.

De bruker i tillegg avtalene på kontormøbler, kaffe og forsikringsmegling som til sammen fører til reduserte utgifter på essensielle innkjøp.

På spørsmål om de kan anbefale Visma Innkjøpssamarbeid til andre bedrifter er svaret klart:

– Ja, absolutt. Vi reduserer utgiftene, får tilgang til avtalene gjennom en portal som er oversiktlig og lett å bruke, og så får vi god hjelp fra vår innkjøpsrådgiver, avslutter Samdal.

Ønsker du også å redusere din organisasjons innkjøpskostnader og samtidig få mer tid til å drive med organisasjonens kjernevirksomhet? Prøv Visma Innkjøpssamarbeid gratis og uforpliktende og se hvor mye du kan spare med våre fremforhandlede avtaler.

Prøv gratis