Et skreddersydd fagsystem for saksbehandling i barnevernet

Barnevernet ivaretar de mest sårbare barna i samfunnet. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og sørge for et trygt og stabilt miljø der hvor tiltak må settes inn. Arbeidshverdagen i barnevernet er preget av en stor og kritisk informasjonsmengde. Samtidig opplever de ansatte høyt tids- og arbeidspress. I tillegg stilles det et omfattende krav til dokumentasjon.

Visma Flyt Barnevern er kommune-Norges nye saksbehandlingssystem for barnevernet. Et fagsystem skreddersydd for å understøtte de høye kravene til saksbehandling i tjenesten, alt på en enkel og intuitiv måte.

Fagsystemet har funksjoner for informasjonsbehandling, dokumentasjon om barn og familie, analyse, offentlig rapportering og statistikk og fungerer som kommunikasjonsverktøy. I tillegg gir fagsystemet ledere det verktøyet de trenger for å overvåke arbeidsflyt, kontrollere frister og hente ut statistikk og nøkkeltall. Den benytter også alle komponentene som kommer ut av det statlige prosjektet DigiBarnevern.

Bli med på gratis nettseminar

Visma er deres kompetansepartner i alle deler av barnevernets saksbehandlingsprosesser

Visma er deres kompetansepartner i alle deler av barnevernets saksbehandlingsprosesser. Som kunde av Visma Flyt Barnevern får deres tjeneste gratis support og oppfølging fra dedikerte konsulenter og prosjektledere. Dette er personer som kjenner til arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet. De forstår behovene fordi de selv ofte har jobbet i barneverntjenesten.

Med Visma som kompetansepartner får dere forutsigbarheten dere trenger. Vår visjon er at Visma Flyt Barnevern skal være det mest moderne fagsystemet for saksbehandling i det kommunale barnevernet. Fagsystemet tilbyr din kommune den IT-løsningen dere trenger. Dette sikrer at dere kan levere effektiv hjelp til barn og familier. Hjelpen kommer når det er aller mest nødvendig.

finalists cyber outstanding security performance awards visma Visma nominert til sikkerhetspris

Visma er nominert til Cyber Outstanding Security Performance Awards 2024, i klassen for beste Cybersikkerhetsteam!

Prisen anerkjenner dedikasjon og fremhever enestående prestasjoner av selskaper, personer, produkter og initiativer over hele det globale cybersikkerhetsfeltet. Kåringen er basert på verdier om å være uavhengig, troverdig, transparent og respektabel.

Omfanget og alvorlighetsgraden av cyberkriminalitet øker stadig. Derfor er det viktigere enn noen gang for IT-selskaper å ha en solid sikkerhetskultur med gode rutiner for å beskytte mot og håndtere cybersikkerhetstrusler.

Visma sitt cybersikkerhetsteam har over år jobbet målrettet og dedikert for å etablere en robust sikkerhetskultur i selskapet, med sikkerhetsansvarlige i alle utviklingsteam. For Visma står derfor denne nominasjonen som et bevis på vårt løfte om å verne våre systemer og kundenes data mot stadig nye cybertrusler.

Les mer

Ullensaker kommune - en av de første kommunene som tok i bruk Visma Flyt Barnevern

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. De har tatt en prat med Ullensaker kommune for å høre hvordan fagsystemet har endret hverdagen for barnevernet i kommunen. I artikkelen forteller kommunen blant annet om fordelene og lærdommene fra implementeringen av systemet. Bli inspirert av hvordan teknologi kan drive effektivitet og endring i offentlig sektor.

Les artikkelen

LUP dykker også inn i Visma Flyt Barnevern sin innovative tilnærming for å forenkle og digitalisere kjerneoppgaver i barneverntjenesten.

Les hva LUP sier om Visma Flyt Barnevern

 

trine-johnsen-ullensaker-visma-flyt-barnevern.jpg

Systemadministrator og superbruker Trine Johnsen i Ullensaker kommune jobber i barnevernsløsningen Visma Flyt Barnevern. Bildet tatt under lansering av løsningen.

Prosessdrevet arbeidsflyt

Visma Flyt Barnevern tilbyr en intuitiv og prosessdrevet arbeidsflyt for barnevernssaker som sikrer effektiv saksbehandling og bedre oversikt. Løsningen fremmer tidlig involvering av barn, familier og samarbeidspartnere i barnevernet.

Informasjonssikkerhet

Løsningen sikrer høy informasjonssikkerhet og personvern, oppfyller GDPR-krav, og har avansert påloggingsbeskyttelse og tilgangskontroll. Visma har robuste sikkerhetsrutiner og verktøy for å beskytte sensitive data.

DigiBarnevern

Dere får tilgang til alle de statlige DigiBarnevern komponentene: Nasjonal Portal for bekymringsmeldinger, i barnevernfaglig kvalitetssystem og rapporteringsbank. Les mer »

Automatisering

Elektronisk arkivering

En frittstående arkivdel for barneverntjenesten leveres ferdig koblet og integrert mot Flyt Barnevern, for sikker digital arkivering av sensitive data fra løsningen. Vi vil også kunne tilby integrasjon mot KS Fiks Arkiv. Når du ferdigstiller et dokument i Flyt Barnevern, arkiveres dokumentet automatisk i kommunens digitale arkivdel for barnevernet. Dette eliminerer behovet for fysisk arkivering, sparer tid og ressurser, og er både plass- og miljøbesparende. Les mer »

Elektronisk post

All postoversendelse og mottak skjer elektronisk via KS SvarUt og SvarInn, med muligheten for å inkludere vedlegg. Les mer »

Automatisert remittering

Med Flyt Barnevern Autopay kan barneverntjenesten sende og motta transaksjoner mellom Flyt Barnevern og banken. Denne tjenesten forenkler og forkorter arbeidet med utbetalinger på en sikker måte. Les mer »

Forenklet kommunikasjon

eSignering

Med eSignering kan barnets familie eller eksterne fagpersoner signere dokumenter som krever dette elektronisk. Dette forenkler blant annet innhenting av samtykke, godkjenning av referater og tiltaksplaner med mere.

Kalenderfunksjonalitet og SMS

Outlook-integrasjon i Flyt Barnevern lar brukere opprette og administrere avtaler, med en anonymisert visning i Outlook. Det er også mulig å få tilgang til andres kalender eller alle avtaler knyttet til et barn. Møteinnkallinger, påminnelser, endringer og avlysninger kan sendes via SMS og/eller digital post.

Ledelses- og styringsverktøy

Nøkkeltall

Nøkkeltall i løsningen tilbyr innsikt i meldinger, undersøkelser, tiltak og evalueringer, og forenkler selvadministrasjon med oversikt over oppgaver. Ledere kan velge spesifikke nøkkeltall å følge for sin tjeneste eller avdeling. Dere får oversikt over drift, frister, og lovkrav for å bedre følge opp avvik, ansatte, og iverksette tiltak.

Uttak av rapporter og statistikk

Løsningen tilbyr muligheten til å tilpasse og lage egendefinert statistikk ved å velge og lagre spesifikke visninger av opplysninger. Disse visningene kan deles med andre ansatte, virksomhetsledere, politikere eller eksterne parter. All statistikk er anonymisert for å sikre konfidensialitet utenfor tjenesten.

Forebyggende arbeid

Tverrfaglig samarbeid

Visma Flyt Barnevern fremmer tverrfaglig samarbeid mellom hjelpeinstansene rundt barnet og familien. Dette oppnås gjennom integrasjon med Visma Flyt Samspill. Dette forbedrer kommunikasjonen mellom hjelpeinstanser, og effektiviserer oppfølging av barn og familier. Les mer »

Tidlig innsats

Barnevernsreformen krever at kommunene styrker tidlig innsats og forebygging i barnevernsarbeidet. Kommunene får også økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Barneverntjenesten vil ha mulighet til å dokumentere og arkivere alt forebyggende arbeid som de utfører i kommunen, på en enkel og sikker måte. Slik bistår Flyt Barnevern i å imøtekomme føringer fra Barnevernsreformen. Les mer »

Få en personlig 1-til-1 demovisning

Sammen med dere setter vi av tid til en uforpliktende samtale og live demovisning av funksjonene i fagløsningen.

Avtal din personlige demo

Håndtering av administrative saker

Barnevernet har behov for sikker håndtering av personsensitive opplysninger som ikke tilhører kjerneprosessene i barnevernet. Disse opplysningene skal derfor ikke registreres inn i saksmappen til barnet. Visma Flyt Barnevern ivaretar behovet for å dokumentere dette arbeidet. Dette kan eksempelvis være: 

  • Dokumentasjon av godkjenning av fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner
  • Dokumentasjon av forebyggende og tverrfaglig samarbeid fra eksempelvis ressursteam og ansvarsgrupper
  • Tiltaksarbeidere, miljøterapeuter, familieteam og tilsynspersoner har et sikkert sted å dokumentere sitt arbeid.
  • Dokumentasjon, saksbehandling og oppfølging på det kommunale barnevernets egne boliger og institusjoner (ikke private eller statlige institusjoner).

Kompetansepartner innen barnevern

Over flere tiår har Visma levert fagsystem til barneverntjenestene i norske kommuner. Vi kjenner barneverntjenestene og utfordringene som dere i kommunene står i hver eneste dag. Som kompetansepartner jobber vi tett sammen med dere. Vårt felles mål er å finne gode løsninger. Disse løsningene tar for seg utfordringer, enten de er strukturelle, organisatoriske eller praktiske.

Konsulentene som er ute hos dere i barneverntjenestene har detaljert kunnskap om barneverntjenestenes organisering. De har forståelse for store og små utfordringer i det praktiske arbeidet i barnevernet. Vi kjenner hvor skoen trykker.

Hva får dere når dere velger Visma som leverandør?

  • Dere har support tilgjengelig for spørsmål, helt gratis.
  • Dere får oppfølging fra et dedikert team med konsulenter, kundekontakt og prosjektleder.
  • Dere får tilpasset opplæring, per rolle, i innføringen.
  • Dere har tilgang til Community for diskusjon med fagfeller og informasjon fra Visma.

Les mer om Visma som din kompetansepartner »

Profilbilde Hanne Lunner Barlie

Hanne Lunder Barlie

Profilbilde Helga Bø

Helga Bø

Profilbilde Kristi Kaldheim

Kristi Kaldheim

Profilbilde Geir Ove Riksfjord

Geir Ove Riksfjord

Profilbilde Stine Jæger Ygemar

Stine Ygemar

Profilbilde Ane Bratland

Ane Bratland

Profilbilde Hulya Kankaya

Hulya Kankaya

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »