Gratis demovisning av
Visma Flyt Barnevern

I demovisningen gir Gaute dere en kort innledning om løsningen. Deretter vil han vise nytteverdier og gevinster dere oppnår ved å ta i bruk Visma Flyt Barnevern. Til sist går dere inn i fagløsningen og ser på bruk av den i praksis.

En slik gjennomgang tar typisk 30-45 minutter. Og alt dere trenger en en PC koblet til internett. Dersom dere heller ønsker det, kan Gaute komme å besøke dere og ta gjennomgangen på stedet.

Fyll ut skjema nedenfor så tar Gaute kontakt for å avtale et tidspunkt som passer deg og dine kollegaer.

Velkommen!

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager - Øst

Gaute har arbeidet i Visma siden 2015, og har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT-bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst. For tiden har Gaute mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.